کاربرد گاز آرگون | کاربرد کپسول آرگون | کاربرد سیلندر آرگون

کاربرد گاز آرگون | کاربرد کپسول آرگون | کاربرد سیلندر آرگون

گاز آرگون در هوانوردى:

گاز آرگون در عملیات جوشکاری و عملیات حرارتی و همچنین فضای حفاظتی استفاده می شود.

گاز آرگون در خودرو:

گاز آرگون بصورت خالص یا مخلوط برای جوشکاری، پلاسما و لیزر استفاده می شود. گاز آرگون از جوش در برابر هوا محافظت می کند و همچنین انتشار گازهای فسیلی برای بیشتر فرآیندهای جوشکاری را کاهش می دهد. آرگون برای باد کردن کیسه های هوا استفاده می شود.

 

گاز آرگون در ساخت فلز:

گاز آرگون برای محافظت از فلز مایع در واکنش با ترکیبات موجود در هوا، مانند اکسیژن استفاده می شود.  همچنین در بسیاری از فرآیندهای جوشکاری به همان دلایل استفاده می شود.

گاز آرگون مواد غذایی:

گاز آرگون اجازه می دهد تا طول عمر مواد غذایی بنابر اتمسفر اصلاح شده گسترش یابد.

گاز آرگون در شیشه گری:

گاز آرگون از خوردگی رشته های تنگستن در لامپ و در نتیجه سیاه شدن لامپ توسط اتمسفر جو جلوگیری می کند. گاز آرگون برای افزایش کارایی عایق حرارتی پنجره های دو جداره استفاده می شود.

مراقبت های پزشکی:

گاز آرگون در تجهیزات پزشکی: آرگون مایع برای Cryoablation در جراحی استفاده می شود؛ یعنی بافت ها از طریق سرمای شدید از بین می روند. همچنین آرگون در انعقاد پلاسمای آرگون (APC) استفاده می شود، یک روش غربالگری پزشکی که عمدتا برای کنترل خونریزی استفاده می شود.

Cry ablation در جراحی استفاده می شود؛ یعنی بافت ها از طریق سرمای شدید از بین می روند. همچنین آرگون در انعقاد پلاسمای آرگون (APC) استفاده می شود، یک روش غربالگری پزشکی که عمدتا برای کنترل خونریزی استفاده می شود.

گاز آرگون در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتیک:

برای تجزیه و تحلیل و کنترل کیفیت در صنعت و بیمارستان از آرگون استفاده می شود. گاز پلاسما برای طیف سنج انتشار پلاسما، گاز جامع در طیف سنج جذب اتمی کوره گرافیت، گاز حامل در کروماتوگرافی گاز برای آشکارسازهای مختلف استفاده می شود در مخلوط با متان، آرگون در کنتور گایگر و در ردیاب اشعه ایکس فلوئورسانس به عنوان گاز خنک کننده استفاده می شود.