رگلاتورهای گاز


عملکرد رگلاتور گاز کاهش فشار بالای گاز در سیلندر یا خطوط گاز به یک فشار قابل استفاده می باشد. رگلاتور ها وسیله کنترل جریان نبوده و با ایجاد تغییر در جریان برای کنترل فشار گاز استفاده می گردند.

نوع و عملکرد رگلاتورها 

رگلاتور یک مرحله ای: گاز پرفشار از طریق ورودی وارد رگلاتور شده و به محفظه فشار بالای رگلاتور منتقل می گردد.زمانی که دستگیره تنظیم رگلاتور چرخانده می شود ، فنر داخلی فشرده شده و برروی دیافراگم فشار می آورد که باعث باز شدن قطع کن داخلی و انتقال گاز به محفظه کم فشار رگلاتور می گردد که در این محفظه گاز از جهت مخالف به دیافراگم نیرو وارد می کند. موازنه داخلی زمانی بوجود می آید که فشار بر روی فنر با نیروی مخالفی که از محفظه کم فشار وارد می شود برابر گردد.


در یک رگلاتور یک مرحله ای با افزایش نیرو روی قطع کن داخلی شیر، فشار گاز در نقطه تحویل گاز افزایش و فشار داخلی سیلندر کاهش می یابد ، بنابراین برای ثابت نگه داشتن فشار گاز در خروجی یا نقطه تحویل ، احتیاج به تنظیم متناوب دستگیره کنترل رگلاتور می باشد.
مشکل فوق ، برای سیستمهای گاز مایع و یا سیستمهایی که تامین گاز ورودی از طریق لوله کشی انجام می گردد ، بوجود نمی آید.

رگلاتور دو مرحله ای : عملکرد یک رگلاتور دو مرحله ای مانند کارکرد توام دو رگلاتور یک مرحله ای می باشد. در مرحله اول فشار گاز به یک سطح میانی فشار (بین 350 تا 500 پوند بر اینچ مربع)تقلیل یافته و سپس با تنظیم دستگیره کنترل در مرحله دوم ، فشار از سطح میانی به فشار مورد نیاز/ دلخواه در نقطه مصرف کاهش می یابد.
 

در رگلاتور دو مرحله ای نیز همانند رگلاتور یک مرحله ای با افزایش نیرو روی قطع کن داخلی شیر، فشار گاز در نقطه تحویل گاز افزایش و فشار داخلی سیلندر کاهش می یابد ، بنابراین برای ثابت نگه داشتن فشار گاز در خروجی یا نقطه تحویل ، احتیاج به تنظیم متناوب دستگیره کنترل رگلاتور می باشد.مشکل فوق ، برای سیستمهای گاز مایع و یا سیستمهایی که تامین گاز ورودی از طریق لوله کشی انجام می گردد ، بوجود نمی آید.

انتخاب رگلاتور مناسب :

انتخاب رگلاتورها بر اساس نوع سیستم تغذیه کننده گاز ورودی و نوع گاز متفاوت می باشد.

 

رگلاتورهای خطی:


این رگلاتورها عموما در سیستمهای لوله کشی شده گاز با فشار پایین مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین در اتصال با لوله کشی سیلندرهای پرفشاری که فشار آنها در ورودی گاز به 250 تا 400 پوند بر اینچ مربع محدود شده است.

رگلاتورهای سیلندری:


این رگلاتورها در مدلهای یک مرحله ای و دو مرحله ای برای مصارف گازهای با خلوص بالا ، مصارف عمومی و خاص مورد استفاده قرار می گیرند.

رگلاتورهای گاز با خلوص بالا:


اصول طراحی و ساخت این رگلاتورها بر اساس جلوگیری از انتشار گاز و قابلیت تمیزکاری ساده و سریع می باشد. 
دیافراگم فلزی و اجزا داخلی این رگلاتورها به گونه ای ساخته شده اند که از نشت خارجی و تفرق داخلی گاز جلوگیری نموده یا آن را به حداقل برسانند.


رگلاتورهای مصارف عمومی: 


اصول طراحی و ساخت این رگلاتورها بر اساس صرفه اقتصادی و طول عمر بالا می باشد.
این رگلاتورها برای استفاده در سیستمهای غیرخورنده ، کارگاههای تعمیرات و اصولا مواردی که رها شدن ونشت  جزیی گاز بلامانع می باشد توصیه می گردد.
رگلاتورهای مصارف خاص:
اصول طراحی و ساخت این رگلاتورها بر اساس استفاده های خاص از گازهای اکسیژن ، استیلن ، سرویسهای فلورین ، سیستمهای پرفشار و شرایط خورنده می باشد.

پارت گاز تامین کننده انواع رگلاتور بر اساس درخواست مشتریان محترم بوده و آماده ارایه مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب رگلاتور
با توجه به نوع گاز و سرویسهای استفاده می باشد. 

رگلاتور گاز متان | رگلاتور متان |مانومتر متان

رگلاتور گاز متان | رگلاتور متان |مانومتر متان

رگلاتور گاز متان | رگلاتور متان | مانومتر متان  پارت گاز وارد کننده رگلاتور متان ، رگلاتور گاز متان و مانومتر گاز متان از برندهای معتبر دنیا در خدمت مشتریان محترم می باشد برندهای معتبر برای رگلاتور متان به شرح ذیل مس باشد : رگلاتور گاز متان هرکولس - رگلاتور متان هرکولس - مانومتر متان هرکولس رگلاتور گاز متان اوزسوی - رگلاتور متان اوزسوی - مانومتر متان اوزسوی رگلاتور گاز متان هریس - رگلاتور متان هریس - مانومتر متان هریس رگلاتور گاز متان کاسولد - رگلاتور متان کاسولد - مانومتر متان کاسولد رگلاتور گاز متان زینسر -

رگلاتورنیتروژن هرکولس | رگلاتور گاز نیتروژن هرکولس | رگولاتور نیتروژن هرکولس | مانومتر نیتروژن هرکولس

رگلاتورنیتروژن هرکولس | رگلاتور گاز نیتروژن هرکولس | رگولاتور نیتروژن هرکولس | مانومتر نیتروژن هرکولس

رگلاتور نیتروژن هرکولس | رگلاتور گاز نیتروژن هرکولس | رگولاتور نیتروژن هرکولس | مانومتر نیتروژن هرکولس رگلاتوربرنجی هرکولس آلمانی با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 15 بار با اتصال 1/4 اینچ راستگرد دین 6 برای گازنیتروژنمی باشد. رگلاتور نیتروژن هرکولس آلمان  برای مصرف  صنعتی و آزمایشگاهی همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش طبق در خواست مشتری در محل مشتری تحویل می گردد.

رگلاتورهیدروژن هرکولس | رگلاتور گاز هیدروژن هرکولس | رگولاتور هیدروژن هرکولس | مانومتر هیدروژن هرکولس

رگلاتورهیدروژن هرکولس | رگلاتور گاز هیدروژن هرکولس | رگولاتور هیدروژن هرکولس | مانومتر هیدروژن هرکولس

رگلاتورهیدروژن هرکولس | رگلاتور گاز هیدروژن هرکولس | رگولاتور هیدروژن هرکولس | مانومتر هیدروژن هرکولس رگلاتوربرنجی هرکولس آلمانی با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 15 بار با اتصال 1/4 اینچ چپ گرد دین 6 برای گاز هیدروژنمی باشد. رگلاتور هیدروژن هرکولس آلمان  برای مصرف  صنعتی و آزمایشگاهی  ، همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش طبق در خواست مشتری در محل مشتری تحویل می گردد.

رگلاتور هلیوم هرکولس | رگلاتور گاز  هلیوم هرکولس | رگولاتور  هلیوم هرکولس | مانومتر  هلیوم هرکولس

رگلاتور هلیوم هرکولس | رگلاتور گاز هلیوم هرکولس | رگولاتور هلیوم هرکولس | مانومتر هلیوم هرکولس

رگلاتور هلیوم هرکولس | رگلاتور گاز  هلیوم هرکولس | رگولاتور  هلیوم هرکولس | مانومتر  هلیوم هرکولس رگلاتوربرنجی هرکولس آلمانی با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 15 بار با اتصال 1/4 اینچ راستگرد دین 6 برای گازهلیوممی باشد. رگلاتور هلیوم هرکولس آلمان  برای مصرف  صنعتی و آزمایشگاهی  همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش طبق در خواست مشتری در محل مشتری تحویل می گردد.

رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور گاز اکسیژن هرکولس | رگولاتور اکسیژن هرکولس | مانومتر اکسیژن هرکولس

رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور گاز اکسیژن هرکولس | رگولاتور اکسیژن هرکولس | مانومتر اکسیژن هرکولس

رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور گاز اکسیژن هرکولس | رگولاتور اکسیژن هرکولس | مانومتر اکسیژن هرکولس گلاتوربرنجی هرکولس آلمانی با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 15 بار با اتصال 1/4 اینچ راستگرد دین 6 برای گازاکسیژن می باشد. رگلاتور اکسیژن هرکولس آلمان  برای مصرف  صنعتی و آزمایشگاهی و جوشکاری و برشکاری هوا ، همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش طبق در خواست مشتری در محل مشتری تحویل می گردد.

رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور گاز آرگون هرکولس | رگولاتور آرگون هرکولس | مانومتر آرگون هرکولس

رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور گاز آرگون هرکولس | رگولاتور آرگون هرکولس | مانومتر آرگون هرکولس

رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور گاز آرگون هرکولس | رگولاتور آرگون هرکولس | مانومتر آرگون هرکولس رگلاتوربرنجی هرکولس آلمانی با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 15 بار با اتصال 1/4 اینچ راستگرد دین 6 برای گازآرگونمی باشد. رگلاتور آرگون هرکولس آلمان  برای مصرف  صنعتی و آزمایشگاهی و جوشکاری و برشکاری هوا ، همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش طبق در خواست مشتری در محل مشتری تحویل می گردد.

رگلاتور هلیوم | رگلاتور گاز هلیوم | رگولاتور هلیوم

رگلاتور هلیوم | رگلاتور گاز هلیوم | رگولاتور هلیوم

رگلاتور هلیوم | رگلاتور گاز هلیوم | رگولاتور هلیوم پارت گاز وارد کننده انواع رگلاتور هلیوم از برندهای معتبر دنیا در خدمت مشتریان محترم می باشد . رگلاتور هلیوم هریس رگلاتور هلیوم ویگور رگلاتور هلیوم هرکولس رگلاتور هلیوم اوزسوی رگلاتور هلیوم زینسر رگلاتور هلیوم ویکتور

رگلاتور آرگون | رگلاتور گاز آرگون | رگولاتور آرگون | مانومتر آرگون

رگلاتور آرگون | رگلاتور گاز آرگون | رگولاتور آرگون | مانومتر آرگون

رگلاتور آرگون | رگلاتور گاز آرگون | رگولاتور آرگون | مانومتر آرگون رگلاتور آرگون جهت کاهش فشار گاز آرگون درون کپسول آرگون یا سیلندر آرگون و همچنین برای تنظیم میزان گاز خروجی آرگون جهت استفاده برای جوشکاری آرگون, امور آزمایشگاهی و پژوهشی و ترکیبات گاز آرگون طراحی ساخته شده اند. ​بطور معمول رگلاتورهای  آرگون دارای دو نوع دو گیج و فلومتر دار موجود میباشند در نوع دوگیج فشار ورودی و خروجی بر حسب بار یا PSI سنجیده میشوند و در نوع فلومتر دار بر اساس دبی خروجی لیتر بر دقیقه سنجیده میشوند.  پارت

رگلاتور هیدروژن  | رگلاتور گاز هیدروژن | مانومتر هیدروژن

رگلاتور هیدروژن | رگلاتور گاز هیدروژن | مانومتر هیدروژن

رگلاتور هیدروژن  | رگلاتور گاز هیدروژن | مانومتر هیدروژن پارت گاز وارد کننده رگلاتور هیدروژن از برندهای معتبر دنیا در خدمت مشتریان محترم می باشد انواع رگلاتور هیدروژن به شرح زیر می باشد : رگلاتور هیدروژن هریس ساخت کشور امریکا رگلاتور هیدروژن اوزسوی ساخت کشور ترکیه رگلاتور هیدروژن هرکولس ساخت کشور آلمان رگلاتور هیدروژن زینسر ساخت کشور آلمان رگلاتور هیدروژن درااستار ساخت کشور کره رگلاتور هیدروژن ویگور ساخت کشور آلمان   رگلاتور هیدروژن گلور ساخت کشور سویس

رگلاتور اکسیژن ایرمکس | رگلاتور ایرمکس |مانومتر ایرمکس |مانومتر اکسیژن ایر مکس

رگلاتور اکسیژن ایرمکس | رگلاتور ایرمکس |مانومتر ایرمکس |مانومتر اکسیژن ایر مکس

رگلاتور اکسیژن ایرمکس | رگلاتور ایرمکس طبی | مانومتر ایرمکس | مانومتر اکسیژن ایر مکس رگلاتورهای اکسیژن برای ارائه و تنظیم اکسیژن مکمل به یک فرد که نیاز به درمان با اکسیژن دارد مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد یک رگلاتور اکسیژن به بیماراجازه می دهد اکسیژن خروجی از سیلندر اکسیژن را از 0 تا 25 لیتر در دقیقه، بسته به نیازها و تجویز انجام شده تنظیم نماید. بسیاری از رگلاتورهای اکسیژن پزشکی اجازه میدهند که شما جریان اکسیژن را از 0 تا 15 لیتر در دقیقه تنظیم نمایید و در مواردی رگلاتورهای اکسیژن برای جریان اکسیژن بالاتر از 15