رگلاتور گاز کلر | رگلاتور کلر | رگولاتور گاز کلر

رگلاتور گاز کلر | رگلاتور کلر | رگولاتور گاز کلر

رگلاتور گاز کلر | رگلاتور کلر | رگولاتور گاز کلر

گاز کلر از دسته گازهای خورنده میباشد و در استفاده از آن اتصالات و رگلاتور کلر باید  استنلس استیل استفاده شود .رگلاتور کلر تمام استیل می باشد و برای فشار های 40 بار ، 60 بار برای ورودی و تنظیم فشار خروچی رگلاتور کلر روی 1 بار ،  2 بار ،3 بار ، 6 بار تا 15 بار امکان پذیر می باشد . رگلاتور درااستار کره جنوبی  تمام استیل همراه دیافراگم استیل و هستلوی نیاز صنعت را برای رگلاتور کلر برطرف ساخته است. سایز این رگلاتور کلر از ¼ اینچ تا 2 اینچ قابل خرید می باشد که همراه 2 عدد گیج ، گیج ورودی و گیج خروجی تحویل داده می شود . در دماهای پایین نیز رگلاتور کلر درااستار مشکلی پیدا نمی کند .