گاز آرگون

گاز آرگون

گاز آرگون ( Argon )

گاز آرگون ( Argon ) یک گازبی رنگ، بی بو، غیر واکنشی و گازی بی اثر است. گاز آرگون ( Argon ) در غلظت های بالا، گازی خفه کننده می باشد. گاز آرگون گازی اتمسفریک است و به طور کلی با جدایش ازهوای محیط به دست می آید. جریان گاز آرگون خام حاوی تا 5 درصد اکسیژن است که برای رسیدن به درجه خلوص تجاری  حذف آن ضروری می باشد. گاز آرگون همچنین می تواند از جریان خروجی از کارخانه های آمونیاک بازیافت شود.

 

گاز آرگون در بسیاری از صنایع چه به صورت خالص و یا به عنوان بخشی از مخلوط های مختلف کاربردهای فراوانی دارد.

 کاربردهای گاز آرگون  عبارتند از :

 • گاز آرگون ( Argon ) گاز محافظ برای جوشکاری قوس الکتریکی

 • گاز آرگون ( Argon ) یکی از گازهای اصلی در مخلوط پر کردن برای رشته لامپ

 • گاز آرگون ( Argon ) در پر کردن لوله های رادیویی

 • گاز آرگون ( Argon )  گاز حامل در کروماتوگرافی

 • گاز آرگون ( Argon ) در پلاسما

 • گاز آرگون ( Argon ) در یون کاشت

 • گاز آرگون ( Argon ) ایجاد فضای پتویی در رشد بلور

 • گاز آرگون ( Argon ) در بسته بندی دارویی

 • گاز آرگون ( Argon ) در لیزر رادیواکتیو(آرگون به عنوان یک گاز عایق، مخلوط با فلوئور و هلیوم است.)

 • گاز آرگون ( Argon ) در بهبود عایق حرارتی ، در پنجره های چند جداره

 • گاز آرگون ( Argon ) ،گاز محافظ در صنایع آهن و فولاد

 • گاز آرگون ( Argon ) در عملیات حرارتی

 • گاز آرگون ( Argon ) در سیستمهای تبرید

 • گاز آرگون ( Argon ) در پر کردن کیسه هوا

 • گاز آرگون ( Argon ) در  آتش خاموش کن

 • گاز آرگون ( Argon ) در طیف سنجی و پاکسازی در آزمایشگاه.

پارت گاز، واحد تخصصی شرکت فراگام پترو فناور در زمینه ارايه خدمات و کالای گازهای صنعتی و آزمایشگاهی ، تامین کننده گاز آرگون و قطعات مرتبط ، بر اساس درخواست کارفرمایان و مشتریان محترم می باشد.