پالت کپسول اکسیژن | پالت سیلندر اکسیژن | پالت گاز اکسیژن| باندل گازاکسیژن

پالت کپسول اکسیژن | پالت سیلندر اکسیژن | پالت گاز اکسیژن| باندل گازاکسیژن

پالت کپسول اکسیژن | پالت سیلندر اکسیژن | پالت گاز اکسیژن | باندل گاز اکسیژن

 پالت کپسول اکسیژن 6 تایی کپسول  50 لیتری اکسیژن :

برای ساخت این پالت از 6 عدد کپسول 50 لیتریذی اکسیژن شارژ شده مطابق با در خواست مشتری استفاده می گردد

مشخصات پالت 6 تایی کپسول 50 لیتری اکسیژن :

جنس پالت کپسولاکسیژن : نبشی 6

سایز پالت کپسولاکسیژن :طول پالت 75 سانتیمتر عرض پالت 55 سانتیمتر ارتفاع پالت 170 سانتیمتر وزن 580 کیلوگرم

پالت کپسولاکسیژن 9 تایی کپسول  50 لیتری اکسیژن :

برای ساخت این پالت از 9عدد کپسول 50 لیتری اکسیژن شارژ شده  استفاده می گردد

مشخصات پالت اکسیژن 9 تایی کپسول 50 لیتری اکسیژن :

جنس پالت کپسول اکسیژن : نبشی 6

سایز پالت کپسول اکسیژن :طول پالت 75 سانتیمتر عرض پالت 75 سانتیمتر ارتفاع پالت 170 سانتیمتر وزن 697 کیلوگرم

پالت کپسولاکسیژن 12 تایی کپسول  50 لیتری اکسیژن :

برای ساخت این پالت از 12 عدد کپسول 50 لیتری اکسیژن شارژ شده  استفاده می گردد

مشخصات پالت اکسیژن 12 تایی کپسول 50 لیتری اکسیژن :

جنس پالت کپسولاکسیژن : نبشی 6

سایز پالت کپسول اکسیژن :طول پالت 95 سانتیمتر عرض پالت 75 سانتیمتر ارتفاع پالت 170 سانتیمتر وزن 800 کیلوگرم

 پالت کپسولاکسیژن 24 تایی کپسول  50 لیتری اکسیژن :

برای ساخت این پالت از 24 عدد کپسول 50 لیتری اکسیژن شارژ شده  استفاده می گردد

مشخصات پالت اکسیژن 24 تایی کپسول 50 لیتری اکسیژن :

جنس پالت کپسول اکسیژن : نبشی 6

سایز پالت کپسول اکسیژن :طول پالت 190 سانتیمتر عرض پالت 150 سانتیمتر ارتفاع پالت 170 سانتیمتر وزن 1620 کیلوگرم

قیمت پالت کپسولاکسیژن 50 لیتری | قیمت پالت سیلندر 50 لیتری اکسیژن | قیمت پالت گاز50 لیتری اکسیژن

با توجه به اینکه محاسبه قیمت منوط بر در خواست مشتری می باشد لطفا با واحد فروش پارت گاز تماس حاصل فرمایید .