پالت کپسول 9 تایی اکسیژن| پالت سیلندر 9 تایی اکسیژن | پالت گاز 9 تایی اکسیژن

پالت کپسول 9 تایی اکسیژن| پالت سیلندر 9 تایی اکسیژن | پالت گاز 9 تایی اکسیژن

پالت کپسول 9 تایی اکسیژن| پالت سیلندر 9 تایی اکسیژن | پالت گاز 9 تایی اکسیژن

پارت گاز سازنده پالت کپسول 9 تایی اکسیژن، پالت سیلندر 9 تایی اکسیژن ، پالت گاز 9 تایی اکسیژن با بهترین کیفیت در خدمت مشتریان محترم می باشد

پالت سیلندر در صنعت و کارخانه های صنعتی بزرگ که نیاز به حجم زیاد گاز می باشد کاربرد دارد .