رگلاتور دومرحله ای | رگلاتور گاز دو مرحله

رگلاتور دومرحله ای | رگلاتور  گاز دو مرحله

رگلاتور دو مرحله ای | رگلاتور  گاز دو مرحله 

در رگلاتور دو مرحله ای نیز همانند رگلاتور یک مرحله ای با افزایش نیرو روی قطع کن داخلی شیر، فشار گاز در نقطه تحویل گاز افزایش و فشار داخلی سیلندر کاهش می یابد ، بنابراین برای ثابت نگه داشتن فشار گاز در خروجی یا نقطه تحویل ، احتیاج به تنظیم متناوب دستگیره کنترل رگلاتور می باشد.مشکل فوق ، برای سیستمهای گاز مایع و یا سیستمهایی که تامین گاز ورودی از طریق لوله کشی انجام می گردد ، بوجود نمی آید.

انواع رگلاتور دو مرحله ای | رگلاتور  گاز دو مرحله 

رگلاتور دو مرحله ای ویگور

رگلاتور دو مرحله ای ایر پرشر

رگلاتور دو مرحله ای درااستار

رگلاتور دو مرحله ای جنتک

رگلاتور دو مرحله ای هریس

رگلاتور دو مرحله ای مکسی

پارت گاز وارد کننده انواع رگلاتور دو مرحله ای  ازجنس برنج ، استیل و پوشش کروم در خدمت مشتریان محترم می باشد .