رگلاتور ایر پرشر | AIR PRESSURE REGULATOR

رگلاتور ایر پرشر | AIR PRESSURE REGULATOR

رگلاتور ایر پرشر | AIR PRESSURE REGULATOR 

رگلاتور ایر پرشر ساخت کشور کانادا می باشد و از لحاظ کیفیت و قیمت رقیب سازندگان قوی در صنعت رگلاتور و مانومترهای صنعتی و آزمایشگاهی می باشد .

پارت گاز وارد کننده انواع رگلاتور ایر پرشر در خدمت مشتریان محترم می باشد

رگلاتور ایر پرشر تک مرحله برنجی 

رگلاتور ایر پرشر تک مرحله استیل

رگلاتور ایر پرشر دومرحله برنجی

رگلاتور ایر پرشر دومرحله استیل

رگلاتور ایر پرشر  فشار بالا استیل

رگلاتور ایر پرشر فشار بالا برنجی