تبدیل اکسیژن | تبدیل روپیچ تو پیچ |تبدیل شیر اکسیژن

تبدیل اکسیژن | تبدیل روپیچ تو پیچ |تبدیل شیر اکسیژن

تبدیل اکسیژن | تبدیل روپیچ تو پیچ |تبدیل شیر اکسیژن

تبدیل اکسیژن جهت تبدیل کردن شیر توپیچ به رو پیچ کاربرد دارد این تبدیل از جنس برنج بوده و تا فشار 300 بار تحمل فشار را دارا می باشد 

پارت گاز تولید کننده تبدیل اکسیژن ، تبدیل روپیچ تو پیچ ، تبدیل شیر اکسیژن در خدمت مشتریان محترم می باشد