قیمت فروش گاز استاندارد | سیلندر کالگز | گاز کالیبراسیون

قیمت فروش گاز استاندارد | سیلندر کالگز | گاز کالیبراسیون

فروش گاز استاندارد، سيلندر كالگز، گاز كاليبراسيون،

فروش گاز استاندارد، سیلندر کالگز، گاز کالیبراسیون، گاز ترکیبی، گاز مخلوط، کالگز، calgaz، گاز میکس برای دستگاههای گازسنج و آنالایزر در سیلندر های یکبار مصرف با خجم های 103 لیتری و 116 لیتری با ولو های مدل سی 10 ، C10 . سیلندر گاز ترکیبی از 2 گاز تا 4 گاز ، گاز میکس سولفید هیدروژن کالگاز ، گاز میکس H2S کالگز ، گاز میکس LEL کلگز ، گاز میکس ال ای ال

انواع گاز میکس calgaz

گاز میکس H2S در نیتروژن calgaz

گاز کالیبراسیون سولفید هیدروژن

گاز میکس 4 گاز کالگز H2S ، CO ، CH4 ، O2 ، N2 )

گاز میکس CH4 در هوا calgaz

مخلوط گاز LEL

گاز میکس CL2 در نیتروژن calgaz (گاز میکس کلر

گاز میکس SO2 در نیتروژن calgaz

گاز کالیبراسیون دی اکسید گوگرد برای آنالایزرهای آلایندگی محیط زیست

گاز میکس ایزوبوتان در هوا calgaz گاز LEL ایزوبوتان

گاز کالیبراسیون H2S ، گاز متان LEL

مانومتر و رگلاتور مدل c10 برای استفاده در سیلندر های کالگز از جنس برنجی و استیل موجود می باشد

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این مجموعه تماس بگیرید یا به وبسایت زیر مراجعه نمایید.