گاز کالیبراسیون | کاز کالیبراسیون تک گاز واکنشی

گاز کالیبراسیون | کاز کالیبراسیون تک گاز واکنشی

گاز کالیبراسیون | کاز کالیبراسیون تک گاز واکنشی

Reactive Single

The part number prefix for each gas is determined by the cylinder size (10L, 17L, 34L, 34LS, 44L, 58ES, 58L, 66ES, 74L, 103L, 105, 116ES, 116L, 221L, 552L)

The part number suffix for each gas is determined by the gas mixture of interest, the gas concentration and the corresponding number to the far left column. Example: P/N 17L-50-100 is a 17 liter cylinder containing 100 PPM Carbon Monoxide in Air.

 • AMMONIA

 • CHLORINE*

 • ETHYLENE OXIDE

 • HYDROGEN CHLORIDE

 • HYDROGEN CYANIDE

 • HYDROGEN SULFIDE

 • NITRIC OXIDE

 • NITROGEN DIOXIDE

 • PHOSPHINE

 • SILANE

 • SULFUR DIOXIDE


AMMONIA / NH3

SUFFIX PART NUMBER

CONCENTRATION

BALANCE

-13-25

25 PPM

Nitrogen

-13-50

50 PPM

Nitrogen

-13-200

200 PPM

Nitrogen

-14-25

25 PPM

Air

-14-50

50 PPM

Air

-14-200

200 PPM

Air

 


CHLORINE / C12

SUFFIX PART NUMBER

CONCENTRATION

BALANCE

-252-25

25 PPM

Nitrogen

-252-50

50 PPM

Nitrogen

-252-200

200 PPM

Nitrogen

-252-25A

25 PPM

Air

-252-50A

50 PPM

Air

-252-200A

200 PPM

Air

 


ETHYLENE OXIDE / ETO

SUFFIX PART NUMBER

CONCENTRATION

BALANCE

-61-25

25 PPM

Nitrogen

-61-50

50 PPM

Nitrogen

-61-200

100 PPM

Nitrogen

 


HYDROGEN CHLORIDE / HCL

SUFFIX PART NUMBER

CONCENTRATION

BALANCE

-HCl-5

5 PPM

Nitrogen

-HCl-10

10 PPM

Nitrogen

-HCl-50

50 PPM

Nitrogen

 


HYDROGEN CYANIDE / HCN

SUFFIX PART NUMBER

CONCENTRATION

BALANCE

-HCN-5

5 PPM

Nitrogen

-HCN-10

10 PPM

Nitrogen

-HCN-20

20 PPM

Nitrogen

 


HYDROGEN SULFIDE / H2S

SUFFIX PART NUMBER

CONCENTRATION

BALANCE

-98-1%

1% Vol.

Nitrogen

-98-10

10 PPM

Nitrogen

-98-25

25 PPM

Nitrogen

-98-50

50 PPM

Nitrogen

-98-60

60 PPM

Nitrogen

-98-70

70 PPM

Nitrogen

-99-25

25 PPM

Air

-99-40

40 PPM

Air

-99-100

100 PPM

Air

 

 • Balance: Air or Nitrogen

 • Range: 5 ppm-1.0% vol.

 • Back to Top


NITRIC OXIDE / NO

SUFFIX PART NUMBER

CONCENTRATION

BALANCE

-125-10

10 PPM

Nitrogen

-125-25

25 PPM

Nitrogen

-125-50

50 PPM

Nitrogen

 


NITROGEN DIOXIDE / NO2

SUFFIX PART NUMBER

CONCENTRATION

BALANCE

-111-5

5 PPM

Nitrogen

-111-10

10 PPM

Nitrogen

-112-5

5 PPM

Air

-112-10

10 PPM

Air

-112-100

100 PPM

Air

 


PHOSPHINE / PH3

SUFFIX PART NUMBER

CONCENTRATION

BALANCE

-PH3-0.5

0.5 PPM

Nitrogen

-PH3-1

1 PPM

Nitrogen

-PH3-5

5 PPM

Nitrogen

 


SILANE / SiH4

SUFFIX PART NUMBER

CONCENTRATION

BALANCE

-SIH4-5

5 PPM

Nitrogen

-SIH4-10

10 PPM

Nitrogen

 


SULFER DIOXIDE / SO2

SUFFIX PART NUMBER

CONCENTRATION

BALANCE

-174-10

10 PPM

Air

-174-25

25 PPM

Air

-175-5

5 PPM

Nitrogen

-175-10

10 PPM

Nitrogen

-175-25

25 PPM

Nitrogen

 

 

.