رگلاتور هریس (HARRIS) | مانومتر هریس

رگلاتور هریس (HARRIS) | مانومتر هریس

رگلاتور هریس (HARRIS) | مانومتر هریس

رگلاتور هریس ساخت شرکت آمریکایی با همین نام می باشد. شرکت هریس از سازندگان معتبر جهانی در ساخت انواع رگلاتورهای گاز، ماشینهای جوش و برش ، الکترود جوشکاری و پوشاک کار می باشد.

رگلاتور هریس ساخت این شرکت اغلب برای گازهای فوق خالص، خالص ، گازهای خورنده ، گازهای سمی ، سیلندرهای گاز مایع و مصارف عمومی مورد استفاده قرار می گیرند.

رگلاتور هریس با کاربرد یک مرحله ای و دو مرحله ای و از جنس برنج و فولاد زنگ نزن در رده های فشاری مختلف قابل ارایه می باشند.

رگلاتور هریس مخصوص گاز اکسیژن | مانومتر هریس مخصوص گاز اکسیژن

رگلاتور هریس مخصوص گاز نیتروژن | مانومتر هریس مخصوص گاز نیتروژن

رگلاتور هریس مخصوص گاز دی اکسید کربن | مانومتر هریس مخصوص گاز دی اکسید کربن

رگلاتور هریس مخصوص گاز هلیوم | مانومتر هریس مخصوص گاز هلیوم

رگلاتور هریس مخصوص گاز هیدروژن | مانومتر هریس مخصوص گاز هیدروژن

رگلاتور هریس مخصوص گاز آرگون | مانومتر هریس مخصوص گاز آرگون 

پارت گاز، تامین کننده انواع رگلاتور هریس (HARRIS) ، جهت ارایه به کارفرمایان و مشتریان محترم می باشد.