رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور گاز آرگون هرکولس | رگولاتور آرگون هرکولس | مانومتر آرگون هرکولس

رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور گاز آرگون هرکولس | رگولاتور آرگون هرکولس | مانومتر آرگون هرکولس

رگلاتور آرگون هرکولس | رگلاتور گاز آرگون هرکولس | رگولاتور آرگون هرکولس | مانومتر آرگون هرکولس

رگلاتوربرنجی هرکولس آلمانی با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 15 بار با اتصال 1/4 اینچ راستگرد دین 6 برای گازآرگونمی باشد. رگلاتور آرگون هرکولس آلمان  برای مصرف  صنعتی و آزمایشگاهی و جوشکاری و برشکاری هوا ، همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش طبق در خواست مشتری در محل مشتری تحویل می گردد.