رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور گاز اکسیژن هرکولس | رگولاتور اکسیژن هرکولس | مانومتر اکسیژن هرکولس

رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور گاز اکسیژن هرکولس | رگولاتور اکسیژن هرکولس | مانومتر اکسیژن هرکولس

رگلاتور اکسیژن هرکولس | رگلاتور گاز اکسیژن هرکولس | رگولاتور اکسیژن هرکولس | مانومتر اکسیژن هرکولس

گلاتوربرنجی هرکولس آلمانی با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 15 بار با اتصال 1/4 اینچ راستگرد دین 6 برای گازاکسیژن می باشد. رگلاتور اکسیژن هرکولس آلمان  برای مصرف  صنعتی و آزمایشگاهی و جوشکاری و برشکاری هوا ، همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش طبق در خواست مشتری در محل مشتری تحویل می گردد.