رگلاتور کلر | رگلاتور گاز کلر | مانومتر کلر | رگلاتور کپسول کلر

رگلاتور کلر | رگلاتور گاز کلر | مانومتر کلر | رگلاتور کپسول کلر

رگلاتور کلر | رگلاتور گاز کلر | مانومتر کلر | رگلاتور کپسول کلر گاز کلر از دسته گازهای خورنده میباشد و در استفاده از آن اتصالات و رگلاتور کلر باید  استنلس استیل استفاده شود رگلاتور کلر تمام استیل می باشد و برای فشار های 40 بار ، 60 بار برای ورودی و تنظیم فشار خروچی رگلاتور کلر روی 1 بار ،  2 بار ،3 بار ، 6 بار تا 15 بار امکان پذیر می باشد . رگلاتور کلر درااستار کره جنوبی  تمام استیل همراه دیافراگم استیل و هستلوی نیاز صنعت را برای رگلاتور کلر برطرف ساخته است. سایز این رگلاتور کلر از ¼ اینچ تا 2 اینچ قابل خرید می باشد که

کپسول 50 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 50 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 50 لیتری co2 | سیلندر 50 لیتری CO2 | کپسول 50 لیتری گاز کربنیک | کپسول 50 لیتری گاز دی اکسید کربن

کپسول 50 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 50 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 50 لیتری co2 | سیلندر 50 لیتری CO2 | کپسول 50 لیتری گاز کربنیک | کپسول 50 لیتری گاز دی اکسید کربن

کپسول 50 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 50 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 50 لیتری co2 | سیلندر 50 لیتری CO2 | کپسول 50 لیتری گاز کربنیک | کپسول 50 لیتری گاز دی اکسید کربن پارت گاز وارد کننده کپسول 50 لیتری دی اکسید کربن - سیلندر 50 لیتری دی اکسید کربن - کپسول 50 لیتری co2 - سیلندر 50 لیتری CO2 - کپسول 50 لیتری گاز کربنیک - کپسول 50 لیتری گاز دی اکسید کربن در خدمت مشتریان محترم می باشد.

کپسول 40 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 40 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 40 لیتری co2 | سیلندر 40 لیتری CO2 | کپسول 40 لیتری گاز کربنیک | کپسول 40 لیتری گاز دی اکسید کربن

کپسول 40 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 40 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 40 لیتری co2 | سیلندر 40 لیتری CO2 | کپسول 40 لیتری گاز کربنیک | کپسول 40 لیتری گاز دی اکسید کربن

کپسول 40 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 40 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 40 لیتری co2 | سیلندر 40 لیتری CO2 | کپسول 40 لیتری گاز کربنیک | کپسول 40 لیتری گاز دی اکسید کربن پارت گاز وارد کننده کپسول 40 لیتری دی اکسید کربن - سیلندر 40 لیتری دی اکسید کربن - کپسول 40 لیتری co2 - سیلندر 40 لیتری CO2 - کپسول 40 لیتری گاز کربنیک - کپسول 40 لیتری گاز دی اکسید کرن در خدمت مشتریان محترم می باشد

کپسول 20 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 20 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 20 لیتری co2 | سیلندر 20 لیتری CO2 | کپسول 20 لیتری گاز کربنیک | کپسول 20 لیتری گاز دی اکسید کرن

کپسول 20 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 20 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 20 لیتری co2 | سیلندر 20 لیتری CO2 | کپسول 20 لیتری گاز کربنیک | کپسول 20 لیتری گاز دی اکسید کرن

کپسول 20 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 20 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 20 لیتری co2 | سیلندر 20 لیتری CO2 | کپسول 20 لیتری گاز کربنیک | کپسول 20 لیتری گاز دی اکسید کرن پارت گاز وارد کننده کپسول 20 لیتری دی اکسید کربن - سیلندر 20 لیتری دی اکسید کربن - کپسول 20 لیتری co2 - سیلندر 20 لیتری CO2 - کپسول 20 لیتری گاز کربنیک - کپسول 20 لیتری گاز دی اکسید کرن در خدمت مشتریان محترم می باشد

کپسول 10 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 10 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 10 لیتری co2 | سیلندر 10 لیتری CO2 | کپسول 10 لیتری گاز کربنیک | کپسول 10 لیتری گاز دی اکسید کرن

کپسول 10 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 10 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 10 لیتری co2 | سیلندر 10 لیتری CO2 | کپسول 10 لیتری گاز کربنیک | کپسول 10 لیتری گاز دی اکسید کرن

کپسول 10 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 10 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 10 لیتری co2 | سیلندر 10 لیتری CO2 | کپسول 10 لیتری گاز کربنیک | کپسول 10 لیتری گاز دی اکسید کربن پارت گاز وارد کننده کپسول 10 لیتری دی اکسید کربن - سیلندر 10 لیتری دی اکسید کربن - کپسول 10 لیتری co2 - سیلندر 10 لیتری CO2 - کپسول 10 لیتری گاز کربنیک - کپسول 10 لیتری گاز دی اکسید کرن در خدمت مشتریان محترم می باشد

کپسول 5 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 5 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 5 لیتری co2 | سیلندر 5 لیتری CO2 | کپسول 5 لیتری گاز کربنیک | کپسول 5 لیتری گاز دی اکسید کربن

کپسول 5 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 5 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 5 لیتری co2 | سیلندر 5 لیتری CO2 | کپسول 5 لیتری گاز کربنیک | کپسول 5 لیتری گاز دی اکسید کربن

کپسول 5 لیتری دی اکسید کربن | سیلندر 5 لیتری دی اکسید کربن | کپسول 5 لیتری co2 | سیلندر 5 لیتری CO2 | کپسول 5 لیتری گاز کربنیک | کپسول 5 لیتری گاز دی اکسید کربن پارت گاز وارد کننده کپسول 5 لیتری دی اکسید کربن - سیلندر 5 لیتری دی اکسید کربن - کپسول 5 لیتری co2 - سیلندر 5 لیتری CO2 - کپسول 5 لیتری گاز کربنیک - کپسول 5 لیتری گاز دی اکسید کربن در خدمت مشتریان محترم می باشد

لوله کشی دستگاه  GC | لوله کشی دستگاه کروماتوگرافی گازی

لوله کشی دستگاه GC | لوله کشی دستگاه کروماتوگرافی گازی

لوله کشی دستگاه  GC | لوله کشی دستگاه کروماتوگرافی گازی پارت گاز با داشتن پرسنلی مجرب ، متخصص در نصب و لوله کشی دستگاه  GC ، لوله کشی دستگاه کروماتوگرافی گازی در خدمت آزمایشگاهها و بیمارستانها و صنایع می باشد رگلاتور دستگاه GC | رگلاتور دستگاهکروماتوگرافی  پارت گاز وارد کننده و تامین کننده رگلاتور دستگاه GC از برندهای معتبر دنیا در خدمت مشتریان محترم می باشد کپسول گاز مخصوص دستگاه GC | کپسول گاز مخصوص دستگاه کروماتوگرافی  پارت گاز وارد کننده و تامین کننده کپسول گاز مخصوص دستگاه GCبا خلوص بالا

شارژ کپسول دی اکسید کربن | شارژ کپسول co2 | شارژ کپسول مونواکسید کربن

شارژ کپسول دی اکسید کربن | شارژ کپسول co2 | شارژ کپسول مونواکسید کربن

شارژ کپسول دی اکسید کربن | شارژ کپسول co2 | شارژ کپسول مونواکسید کربن پارت کاز در خصوص شارژ کپسول دی اکسید کربن | شارژ کپسول co2 | شارژ کپسول مونواکسید کربن با خلوص بالا در خدمت مشتریان محترم می باشد 

شارژ کپسول ازت | شارژ سیلندر ازت | شارژ کپسول نیتروژن | شارژ سیلندر نیتروژن

شارژ کپسول ازت | شارژ سیلندر ازت | شارژ کپسول نیتروژن | شارژ سیلندر نیتروژن

شارژ کپسول ازت | شارژ سیلندر ازت | شارژ کپسول نیتروژن | شارژ سیلندر نیتروژن پارت کاز در خصوص شارژ کپسول ازت | شارژ سیلندر ازت | شارژ کپسول نیتروژن | شارژ سیلندر نیتروژن با خلوص بالا در خدمت مشتریان محترم می باشد  شارژ کپسول نیتروژن 5 لیتری . شارژ کپسول نیتروژن 10 لیتری . شارژ کپسول نیتروژن 20 لیتری . شارژ کپسول نیتروژن 40 لیتری . شارژ کپسول نیتروژن 50 لیتری .

سرپیک برش ویکتور | سرپیک هوا برش ویکتور | تورچ برش ویکتور | سره برش ویکتور |سرپیک برشکاری ویکتور

سرپیک برش ویکتور | سرپیک هوا برش ویکتور | تورچ برش ویکتور | سره برش ویکتور |سرپیک برشکاری ویکتور

سرپیک برش ویکتور | سرپیک هوا برش ویکتور | تورچ برش ویکتور | سره برش ویکتور |سرپیک برشکاری ویکتور از ادغام دو شرکت ESAB و ویکتور با بیش از دو قرن تجربه در زمینه تجهیزات جوشکاری و برشکاری منجر به پیشرو شدن شرکت ویکتور در زمینه تجهیزات برش و جوش گردیده است امروزه ویکتور یکی از بزرگترین خطوط تولید تجهیزات جوش وبرش را با سبد محصولات بسیار متنوع دارا میباشد و سرپیک برش ویکتور یا سرپیک هوا برش ویکتور یکی از شناخته شده ترین تجهیزات جوش و برش برای صنایع فولاد, پتروشمی و نفت در کشور ایران میباشد. انواع سرپیک برش ویکتور | سرپیک