نتایج جستجو برای عبارت استیلن با

کپسول استیلن | سیلندر استیلن   سیلندر گاز استیلن آزمایشگاهی با خلوص 99.6 و 99.8 گرید 2.6 و 2.8 ·       سیلندر گاز استیلن برای کاربرد

گاز استیلن (C2H2) : داغترین و کارآمد ترین گاز سوختی در مقایسه با سایر گازها، استیلن (C2H2)  می باشد. این گاز سطح بالایی از گرمایش موضعی با حداقل ضایعات حرارتی را فراهم