نتایج جستجو برای عبارت گاز فریون R12

گاز فریون R12 - کپسول گاز فریون R12 - سیلندر گاز فریون R12 گاز R12 یا دی‌کلرودی‌فلوئورومتان گاز فریونی بی رنگ است که البته از سال ۱۹۹۶ به دلیل آسیب به لایه