نتایج جستجو برای عبارت گاز فریون R404

گاز مبرد R404  کولیب | گاز فریون R404 کولیب | گاز مبرد R404 COOLIB پارت گاز وارد کننده گاز مبرد R404  کولیب , گاز فریون R404 کولیب ، گاز مبرد R404 COOLIB در خدمت مشتریان محترم می

گاز فریون R404 - سیلندر گاز فریون R404 - کپسول گاز فریون R404 گاز r404 یکی از سرد کننده هایی است که در طی 10 تا 15 سال گذشته به طور گسترده استفاده شده است. گاز r404 در اواسط سال 1990