نتایج جستجو برای عبارت گاز کلر

رگلاتور کلر | رگلاتور گاز کلر | مانومتر کلر | رگلاتور کپسول کلر گاز کلر از دسته گازهای خورنده میباشد و در استفاده از آن اتصالات و رگلاتور کلر باید  استنلس استیل

رگلاتور گاز کلر | رگلاتور کلر | رگولاتور گاز کلر گاز کلر از دسته گازهای خورنده میباشد و در استفاده از آن اتصالات و رگلاتور کلر باید  استنلس استیل استفاده شود

کپسول کلر | کپسول گاز کلر | سیلندر کلر | سیلندر گاز کلر کلر عنصر شیمیایی مهمی در تصفیه آب، مواد گندزدا در سفید کننده و نیز در گاز خردل به شمار می‌رود. برای از بین

مشخصات سیلندرهایی که توسط پارت گاز عرضه می گردد بر اساس نوع گاز ، نوع مصرف و فشار کاری به شرح ذیل می باشد.    نوع مصرف فشار کاری