رگلاتور دو مرحله ای ویگور | رگولاتور دومرحله ای ویگور

رگلاتور دو مرحله ای ویگور | رگولاتور دومرحله ای ویگور

رگلاتور دو مرحله ای ویگور | رگولاتور دومرحله ای ویگور

در رگلاتور دو مرحله ای نیز همانند رگلاتور یک مرحله ای با افزایش نیرو روی قطع کن داخلی شیر، فشار گاز در نقطه تحویل گاز افزایش و فشار داخلی سیلندر کاهش می یابد ، بنابراین برای ثابت نگه داشتن فشار گاز در خروجی یا نقطه تحویل ، احتیاج به تنظیم متناوب دستگیره کنترل رگلاتور می باشد.مشکل فوق ، برای سیستمهای گاز مایع و یا سیستمهایی که تامین گاز ورودی از طریق لوله کشی انجام می گردد ، بوجود نمی آید.

پارت گاز وارد کننده انواع رگلاتور دو مرحله ای ویگور ازجنس برنج ، استیل و پوشش کروم در خدمت مشتریان محترم می باشد .