کانتینر ازت | فلاسک ازت | کانتینر نیتروژن مایع | فلاسک نیتروژن مایع

یک فلاسک نیتروژن مایع (کانتینر ازت) دارای قابلیت بالایی برای نگهداری مواد خاص در دماهای بسیار سرد و در مدت زمان قابل توجهی می باشد.

این قابلیت با استفاده از نیتروژن مایع در بدنه فلاسک میسر می گردد.

نقطه جوش نیتروژن مایع است 77 کلوین بوده که در مقایسه با دمای اتاق (حدود 300 کلوین) دمای بسیار پایینی می باشد.

شما می توانید نیتروژن مایع را  برای حدود یک روز حتی بدون نگهداری در فلاسک مخصوص در اختیار داشته باشید! که در این صورت باید منتظر انفجار که در نتیجه تماس یک مایع سرد و یا بخار آن با هوای اطراف بوجود می آید باشید و این نتیجه طبیعی نگهداری و  تبخیر نیتروژن مایع در یک ظرف باز است.

به وضوح، فلاسک نیتروژن  با توجه به نوع طراحی بدنه و درب ، می تواند به طور موثر از انتقال حرارت از خارج به داخل و بالعکس جلوگیری نموده و نیتروژن مایع را برای مدت طولانی در خود محفوظ نگه دارد و باعث سرد نگه داشتن محفظه داخلی گردد.

 

مشخصات فنی فلاسک نیتروژن مایع:

عموما جنس بدنه فلاسک نیتروژن مایع یا کانتینر ازت از جنس آلومینیوم بوده که در برابر خوردگی بسیار مقاوم می باشد. همچنین به دلیل سبک بودن این فلز، باعث افزایش قابلیت حمل و نقل می گردد.

 

موارد استفاده از فلاسک نیتروژن مایع:

عمده موارد استفاده از فلاسک نیتروژن مایع در صنایع پزشکی و آزمایشگاهی می باشد. جهت جابجایی اعضا زنده بدن، انتقال اسپرم ، انتقال باکتری و مواردی از این قبیل از فلاسک نیتروژن مایع استفاده می گردد.

 

پارت گاز وارد کننده انواع کانتینر ازت ، فلاسک ازت ، فلاسک نیتروژن مایع  جهت حمل و نگهداری اسپرم و امور آزمایشگاهی در سایزهای :

کانتینر ازت فلاسک نیتروژن مایع 3 لیتری

کانتینر ازت فلاسک نیتروژن مایع 6 لیتری

کانتینر ازت | فلاسک نیتروژن مایع 10 لیتری 

کانتینر ازت  | فلاسک نیتروژن مایع 20 لیتری 

کانتینر ازت فلاسک نیتروژن مایع 35 لیتری

کانتینر ازت | فلاسک نیتروژن مایع 50 لیتری 

کانتینرازت فلاسک نیتروژن مایع 100 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 100 لیتری | فلاسک ازت 100 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 100 لیتری | فلاسک ازت 100 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 100 لیتری | فلاسک ازت 100 لیتری پارت گاز وارد کننده فلاسک نیتروژن مایع 100 لیتری ، فلاسک ازت 100 لیتری در خدمت مشتریان محترم می باشد .

فلاسک نیتروژن مایع 60 لیتری | فلاسک ازت 60 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 60 لیتری | فلاسک ازت 60 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 60 لیتری | فلاسک ازت 60 لیتری پارت گاز وارد کننده فلاسک نیتروژن مایع 60 لیتری ، فلاسک ازت 60 لیتری در خدمت مشتریان محترم می باشد .

فلاسک نیتروژن مایع 50 لیتری | فلاسک ازت 50 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 50 لیتری | فلاسک ازت 50 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 50 لیتری | فلاسک ازت 50 لیتری پارت گاز وارد کننده فلاسک نیتروژن مایع 50 لیتری ، فلاسک ازت 50 لیتری در خدمت مشتریان محترم می باشد .

فلاسک نیتروژن مایع 32 لیتری | فلاسک ازت 32 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 32 لیتری | فلاسک ازت 32 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 32 لیتری | فلاسک ازت 32 لیتری پارت گاز وارد کننده فلاسک نیتروژن مایع 32 لیتری ، فلاسک ازت 32 لیتری در خدمت مشتریان محترم می باشد .

فلاسک نیتروژن مایع 21 لیتری | فلاسک ازت 21 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 21 لیتری | فلاسک ازت 21 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 21 لیتری | فلاسک ازت 21 لیتری پارت گاز وارد کننده فلاسک نیتروژن مایع 21 لیتری ، فلاسک ازت 21 لیتری در خدمت مشتریان محترم می باشد .

فلاسک نیتروژن مایع 16لیتری | فلاسک ازت 16 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 16لیتری | فلاسک ازت 16 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 16لیتری | فلاسک ازت 16 لیتری پارت گاز وارد کننده فلاسک نیتروژن مایع 16 لیتری ، فلاسک ازت 16 لیتری در خدمت مشتریان محترم می باشد .

فلاسک نیتروژن مایع 12 لیتری | فلاسک ازت 12 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 12 لیتری | فلاسک ازت 12 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 12 لیتری | فلاسک ازت 12 لیتری پارت گاز وارد کننده فلاسک نیتروژن مایع 12 لیتری ، فلاسک ازت 12 لیتری در خدمت مشتریان محترم می باشد .

فلاسک نیتروژن مایع 6 لیتری | فلاسک ازت 6 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 6 لیتری | فلاسک ازت 6 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 6 لیتری | فلاسک ازت 6 لیتری پارت گاز وارد کننده فلاسک نیتروژن مایع 6 لیتری ، فلاسک ازت 6 لیتری در خدمت مشتریان محترم می باشد .

فلاسک نیتروژن مایع 3 لیتری | فلاسک ازت 3 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 3 لیتری | فلاسک ازت 3 لیتری

فلاسک نیتروژن مایع 3 لیتری | فلاسک ازت 3 لیتری پارت گاز وارد کننده فلاسک نیتروژن مایع 3 لیتری ، فلاسک ازت 3 لیتری در خدمت مشتریان محترم می باشد .

فلاسک نیتروژن |  فلاسک نیتروژن مایع | کانتینر ازت | فلاسک ازت | کانتینر نیتروژن

فلاسک نیتروژن | فلاسک نیتروژن مایع | کانتینر ازت | فلاسک ازت | کانتینر نیتروژن

 فلاسک نیتروژن |  فلاسک نیتروژن مایع | کانتینر ازت | فلاسک ازت | کانتینر نیتروژن  فلاسک نیتروژن مایع (کانتینر ازت) دارای قابلیت بالایی برای نگهداری مواد خاص در دماهای بسیار سرد و در مدت زمان قابل توجهی می باشد. این قابلیت با استفاده از نیتروژن مایع در بدنه فلاسک میسر می گردد. نقطه جوش نیتروژن مایع است 77 کلوین بوده که در مقایسه با دمای اتاق (حدود 300 کلوین) دمای بسیار پایینی می باشد. شما می توانید نیتروژن مایع را  برای حدود یک روز حتی بدون نگهداری در فلاسک مخصوص در اختیار داشته باشید! که در این صورت باید