کپسول هلیوم | سیلندر گاز هلیوم

کپسول هلیوم  | سیلندر گاز هلیوم

همان طور که علم و تکنولوژی توسعه می یابد مصرف گاز هلیوم به عنوان ماده خام در هر صنعت و تحقیقی دیده می شود.حتی امروزه نیز روند ثابتی برای رشد مصرف گاز هلیوم در جهان وجود دارد.خواص استثنایی و ارزشمند گاز هلیوم از جمله بی اثر بودن,رسانایی گرمایی بالا,دمای پائین میعان گاز هلیوم,غیر سمی و غیر فعال بودن گاز هلیوم باعث شده تا در صنایع هوا و فضا,هوا نوردی,پزشکی,کشتی سازی,صنایع هسته ای.

بیشترین مصرف کپسول هلیوم به ترتیب در صنایع زیر می باشد:

کپسول هلیوم در ساخت ابررساناها

کپسول هلیوم در هوا و فضا

کپسول هلیوم درجوشکاری

کپسول هلیوم در بالن و کشتی هوایی

کپسول هلیوم در ساخت فیبر نوری

کپسول هلیوم درساخت نیمه رساناها

همچنین از کپسول هلیوم در تولید اورانیم فلزی,پلوتونیم,تیتانیوم در فضای خنثی استفاده می شود.گاز هلیوم در گداخت آلیاژهای مختلف برای ریخته گری نیز استفاده می شود و باعث استحکام محصول می شود.از گاز هلیوم برای حرکت قطارهای مغناطیسی سریع استفاده می شود.

گاز هلیوم یک ماده تجدید ناپذیر می باشد که هیچ منبعی برای تولید مجدد آن موجود نمی باشد.البته امکان جداسازی گاز هلیوم از گاز طبیعی وجود دارد که بسیار پرهزینه است.