گاز کالیبراسیون دی اکسید کربن | گاز گالیبراسیون CO2 |گاز کالیبراسیون CO2 پزشکی

گاز کالیبراسیون دی اکسید کربن | گاز گالیبراسیون CO2 |گاز کالیبراسیون CO2 پزشکی

گاز کالیبراسیون دی اکسید کربن | گاز گالیبراسیون CO2 |گاز کالیبراسیون CO2 پزشکی

پارت گاز تولید کننده و تامین کننده  گازهای ترکیبی مخصوص غواصی,گاز کالیبراسیون,گازهای مخلوط برای جوشکاری,گاز میکس 2 و 3 جزئی و چند جزئی ,میکس لیزر به صورت ترکیب درصدی و همچنین به صورت میکس PPM  و PPB  می باشد.