کاربرد نیتروژن در صنعت نفت

 کاربرد نیتروژن در صنعت نفت

در صنعت نفت از گاز نیتروژن با خلوص بین ۹۵%  تا ۹۷ %  برای کاربردهای متنوعی مانند تخلیه دستگاه ها، مخزن‌ها و خطوط لوله حاوی بخارها و گازهای خطرناک، بهبود بازیافت و حفظ فشار در مخزن‌های گاز و نفت و … استفاده می شود. در این بخش به صورت اختصار کاربردهای گاز نیتروژن در صنعت نفت را بررسی خواهیم کرد:

۱ نیتروژن در تحریک چاه های نفتی و افزایش برداشت نفت

۲ - نیتروژن در پاکسازی و  انجام تست فشارخطوط نفت و گاز

۳- نیتروژن در  پیگ رانی

پیگ وسیله‌ای است مورد استفاده در لوله‌های انتقال سیالات از جمله لوله‌های آب، فاضلاب، انتقال نفت و انتقال گاز که به منظور :

نیتروژن درتمیزکاری لوله

نیتروژن در ایجاد حائل فیزیکی بین دو سیال متفاوت

نیتروژن در نظارت بر بدنه لوله

نیتروژن در ضبط اطلاعات هندسی خط لوله

در این خطوط لوله استفاده می شود

۴-  نیتروژن درخشک کردن خطوط و تجهیزات نفت و گاز

۵- نیتروژن در اطفاء حریق چاه  های نفتی و ایمن سازی چاه ها

۶نیتروژن در حفاری چاه ها به روش زیر فشار تعادل مخزن-UBD

۷- نیتروژن در تکمیل  چاه های نفتی

۸-  نیتروژن در تحریک چاه ها

۹-  نیتروژن درمخلوط کردن مایعات با چگالی کم هنگام سیمانکاری

۱۰  - نیتروژن در تمیزکاری ایستگاه های کمپرسور و تجهیزات پردازش گاز

۱۱-  نیتروژن در پر کردن مخازن با نیتروژن فشار بالا و پایین

۱۲ -  نیتروژن  درهوازدایی تجهیزات و لوله کشی ها

۱۳ -  نیتروژن رانی در چاه های نفت و گاز