کپسول 2 لیتری اکسیژن | کپسول اکسیژن 2 لیتری | سیلندر اکسیژن 2 لیتری

کپسول 2 لیتری اکسیژن | کپسول اکسیژن 2 لیتری | سیلندر اکسیژن 2 لیتری

کپسول 2 لیتری اکسیژن | کپسول اکسیژن 2 لیتری | سیلندر اکسیژن 2 لیتری

کپسول 2 لیتری اکسیژن بدلیل سبک و قابل حمل بودن برای بیماران تنفسی کاربرد دارد.

مزایای کپسول 2 لیتری اکسیژن : سبک بودن و حمل ونقل آسان از مزایای کپسول 2 لیتری اکسیژن می باشد .

معایب کپسول 2 لیتری اکسیژن : با توجه به حجم کم گاز اکسیژن مدت زمان کمی میتوان از کپسول اکسیژن 2 لیتری استفاده کرد .

پارت گاز وارد کننده کپسول اکسیژن 2 لیتری  ، سیلندر اکسیژن 2 لیتری در خدمت مشتریان محترم می باشد .