گاز سیانید چیست

گاز سیانید چیست 

گازهای سیانیدی از شکست مولکولهای پلی اکریلو نیتریل (PAN) ایجاد میشوند.  PAN عمدتا در تولید الیاف به خصوص الیاف فرش ماشینی و الیاف موجود در سرویس خواب و ... استفاده میشود و در ایران در منازل همه ما بسیار زیاد استفاده و یافت میشود.

مطالعات نشان‌ میدهد ، گاز سیانید در تمامی آتش سوزیها متصاعد می گردد ، نایلن  ، پلی اورتان، ملامین ، فرش ، رزین ،حتی لباسها و... در آتش سوزی گاز سیانید از خود متصاعد نی نمایند که‌ بمراتب خطرناکتر و کشنده تر از گاز CO می باشد .

سیانید حتی پس از وقوع آتش سوزی ، در محیط باقی میماند و اهمیت کشف و رقیق نمودن و یا خارج کردن آن از فضای بسته با تهویه مناسب ، امری ضروری در فرایند آتش نشانی و اطفا و پاکسازی محیط پس از حادثه می باشد .

در آتش سوزی مختصر در محل آشپزخانه ناشی از آشپزی و یا هود آشپزخانه ، مقدار   بسیار زیاد گاز سیانید تا 75 ppm  متصاعد می گردد .

این‌ گاز پس از اطفا ، در خلل‌و فرج منازل و یا ساختمانها و محیطهای صنعتی در صورت عدم‌کشف آن می تواند باقی مانده و در صورت استنشاق بسته به غلظت آن حتی منجر به مرگ می گردد .

گاز سیانید حتی از طریق پوست جذب خون و باعث از بین بردن آنی و یا در طولانی مدت ارگانهای بدن می گردد .

ترکیب گاز سیانید و مونوکسید کربن‌ در محیط اصطلاحا در مراجع آتش نشانی  Evil Twins یا شیاطین دو قلو ، بدلیل ترکیب بسیار کشنده آن ، نام برده می شود و اما در کشورمان ، متاسفانه  ، طی بررسی و تحقیقات این شرکت ، نه تنها تقریبا هیچ کدام‌از مراکز آتش نشانی صنعتی و شهری کشور مجهز به دستگاه سنجش گاز سیانید نیستند بلکه از وجود و اهمیت آن ، کاملا غفلت گردیده است

 طی مطالعات بین المللی بعمل آمده ، بسیاری از مرگهای ناشی از گاز گرفتگی پرسنل آتش نشانی نه بخاطر CO بلکه بجهت استنشاق گاز سیانید بوده است.