سیلندر آرگون | کپسول آرگون | کپسول Argon | سیلندر گاز آرگون | کپسول گاز آرگون

سیلندر آرگون | کپسول آرگون | کپسول Argon | سیلندر گاز آرگون | کپسول گاز آرگون

سیلندر آرگون | کپسول آرگون | کپسول Argon |سیلندر گاز آرگونکپسول گاز آرگون

پارت گاز وارد کننده کپسول گاز آرگون ، سیلندر گاز آرگون با خلوص بالا 99.999 درصد و 99.9999 درصد و کپسول گاز آرگون ، سیلندر آرگون با گرید 5 و 6 در خدمت مشتریان محترم می باشد .

کپسول  گاز آرگون با خلوص 99.9 رصد در جوشکاری کاربرد دارد و از کپسول  گاز آرگون گرید 5 و 6 رای مصارف لیزر و نیمه رساناها استفاده می گردد کپسول  گاز آرگون با فشار 150 بار و 200 بار موجود می باشد

 قیمت سیلندر آرگون |  قیمت کپسول آرگون | قیمت کپسول Argon | قیمت سیلندر گاز آرگون | قیمت کپسول گاز آرگون

 انواع کپسول آرگون ، سیلندر آرگون در لیترهای زیر موجود است :

کپسول آرگون 5 لیتری ، سیلندر آرگون 5 لیتری ، کپسول گاز آرگون 5 لیتری

کپسول آرگون 10 لیتری ، سیلندر آرگون 10 لیتری ، کپسول گاز آرگون 10 لیتری

کپسول آرگون 20 لیتری ، سیلندر آرگون 20 لیتری ، کپسول گاز آرگون 20 لیتری

کپسول آرگون 40 لیتری ، سیلندر آرگون 40 لیتری ، کپسول گاز آرگون 40 لیتری

کپسول آرگون 50 لیتری ، سیلندر آرگون 50 لیتری ، کپسول گاز آرگون 50 لیتری

 شارژ سیلندر آرگون |  شارژ کپسول آرگون |  شارژ کپسول Argon | شارژ سیلندر گاز آرگون |  شارژکپسول گاز آرگون

پارت گاز توانایی شارژ کپسول کازآرگون به شرح زیر دارد :

شارژ کپسول آرگون 5 لیتری ، شارژ سیلندر آرگون 5 لیتری ، شارژ کپسول گاز آرگون 5 لیتری

شارژ کپسول آرگون 10 لیتری ، شارژ سیلندر آرگون 10 لیتری ، شارژ کپسول گاز آرگون 10 لیتری

شارژ کپسول آرگون 20 لیتری ، شارژ سیلندر آرگون 20 لیتری ، شارژ کپسول گاز آرگون 20 لیتری

شارژ کپسول آرگون 40 لیتری ، شارژ سیلندر آرگون 40 لیتری ، شارژکپسول گاز آرگون 40 لیتری

شارژ کپسول آرگون 50 لیتری ، شارژ سیلندر آرگون 50 لیتری ، شارژ کپسول گاز آرگون 50 لیتری

قیمت سیلندر آرگون | قیمت کپسول آرگون | قیمت کپسول Argon | قیمت سیلندر گاز آرگون | قیمت کپسول گاز آرگون

قیمت کپسول آرگون 5 لیتری ، قیمت سیلندر آرگون 5 لیتری ، قیمت کپسول گاز آرگون 5 لیتری

قیمت کپسول آرگون 10 لیتری ، قیمت سیلندر آرگون 10 لیتری ، قیمت کپسول گاز آرگون 10 لیتری

قیمت کپسول آرگون 20 لیتری ، قیمت سیلندر آرگون 20 لیتری ، قیمت کپسول گاز آرگون 20 لیتری

قیمت کپسول آرگون 40 لیتری ، قیمت سیلندر آرگون 40 لیتری ، قیمت کپسول گاز آرگون 40 لیتری

قیمت کپسول آرگون 50 لیتری ، قیمت سیلندر آرگون 50 لیتری ، قیمت کپسول گاز آرگون 50 لیتری

لطفا جهت اطلاع از قیمت با شماره 44223804-021 تماس حاصل فرمایید ضمنا ارسال به شهرستان انجام می گیرد