رگلاتور هرکولس | رگلاتورHERCULES | رگولاتور هرکولس

رگلاتور هرکولس | رگلاتورHERCULES | رگولاتور هرکولس

رگلاتور هرکولس | رگلاتورHERCULES | رگولاتور هرکولس

این رگلاتور ساخت شرکت آلمانی با همین نام می باشد. شرکت هرکولس از سازندگان به نام اروپایی در ساخت انواع رگلاتورهای گاز، ماشینهای جوش و برش و سایر ابزارآلات مربوطه می باشد.

رگلاتورهای ساخت این شرکت اغلب در صنایع جوش و برش و برای گازهای استیلن ، اکسیژن ، دی اکسید کربن (CO2) ، نیتروژن ، هلیوم و آرگون مورد استفاده قرار می گیرند.

رگلاتورهای هرکولس با جنس برنج و فولاد زنگ نزن در رده های فشاری مختلف قابل ارایه می باشند.

 انواع رگلاتور هرکولس |  انواع رگلاتورHERCULES | انواع رگولاتور هرکولس

رگلاتور گاز استیلن C2H2 هرکولس آلمان فشار ورودی 200 بار ( 2900PSI )وتنظیم فشار خروجی 0-10بار  با اتصال 1/4 اینچ 

رگلاتور گاز اکسیژن O2 هرکولس آلمان فشار ورودی 200 بار ( 2900PSI )وتنظیم فشار خروجی 0-10بار  با اتصال 1/4 اینچ 

رگلاتور گاز دی اکسید کربن  CO2 هرکولس آلمان فشار ورودی 200 بار ( 2900PSI )وتنظیم فشار خروجی 0-10بار  با اتصال 1/4 اینچ 

رگلاتور گاز هلیوم  HE هرکولس آلمان فشار ورودی 200 بار ( 2900PSI )وتنظیم فشار خروجی 0-10بار  با اتصال 1/4 اینچ 

رگلاتور گاز نیتروژن  ازت N2 هرکولس آلمان فشار ورودی 200 بار ( 2900PSI )وتنظیم فشار خروجی 0-10بار  با اتصال 1/4 اینچ 

جنس رگلاتور هرکولس (Hercules)  آلمانی

رگلاتور هرکولس  (Hercules)  آلمانی با جنس فولاد زنگ نزن stainles steel

رگلاتور هرکولس  (Hercules)  آلمانی با جنس برنج

پارت گاز، تامین کننده انواع رگولاتورهای هرکولس(Hercules) ، جهت ارایه به کارفرمایان و مشتریان محترم می باشد.