هیدروژن؛ سوخت آینده؟

هیدروژن سوخت آینده؟

اینفوگرافی بالا مقدار فروش گاز هیدورژن را در جایگاه‌های مخصوص این سوخت در آلمان در ماه‌های مختلف نشان می‌دهد. رانندگان آلمانی در ماه ژوئن 2019، 8.2 تن هیدورژن سوخت‌گیری کردند. این البته در حالیست که  ماه ژوئیه سال 2016 این مقدار تنها 2.5 تن بود.

در آلمان 71 جایگاه سوخت هیدروژن وجود دارد که قرار است تا پایان سال 2019، این تعداد به 100 جایگاه افزایش پیدا کند.

بر اساس پژوهش‌های انجام شده توسط ADAC و موسسه فروانهوفر، در صورتی که توسعه زیرساخت سوخت هیدروژنی به طور موازی با برق دنبال شود تا 6 میلیارد یورو در سال صرفه‌جویی در بر خواهد داشت.