گاز  کالیبراسیون | Calibration Gas | سیلندر کالیبراسیون | کپسول کالیبراسیون

 

گاز کالیبراسیون گاز مرجع و یا مخلوط گاز به عنوان استاندارد نسبی در کالیبراسیون ابزار تحلیلی، مانند تجزیه و تحلیل گاز یا آشکارسازهای گاز استفاده می شود. یک گاز کالیبراسیون به صورت گاز طبیعی و یا ترکیبی دقیق می باشد.

 

یک گاز کالیبراسیون، باید قابل ردیابی بوسیله استاندارد ملی یا بین المللی را دارا باشد. استاندارد بودن گاز کالیبراسیون  بوسیله تجزیه و تحلیل غلظت اجزاء شیمیایی تایید شده، مورد بررسی قرار می گیرد. در گاز کالیبراسیون، تلورانس آماده سازی (P.T) و صدور گواهینامه بر اساس دقت تحلیلی (CA) استاندارد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

تلورانس آماده سازی محدوده غلظت ، شامل بررسی اجزاء از نظرکمی و غلظت آنها می باشد. همچنین تلورانس آماده سازی در محدوده غلظت اندازه گیری می تواند به تلورانس میزان ترکیب نیز ارجاع شود. به عنوان مثال، برای یک گاز کالیبراسیون 500 ppm بالانس نیتروژن و مونواکسید کربن با تلورانس PT +/- 10٪ : محدوده قابل تایید استاندارد بین 450 ppm و 550 ppm است. تلورانس آماده سازی را می توان با استفاده از آخرین فن آوری های لازم برای تولید چنین گازهایی به حداقل رساند. همچنین تلورانس آماده سازی بر اساس تجربه سازنده و نیازهای مشتری مورد بررسی قرار می گیرد.

صدور گواهینامه دقت تحلیلی، بر اساس مقادیر اندازه گیری شده اجزا در مقایسه با مقدار واقعی/ استاندارد انجام می گیرد.

 

پارت گاز تامین کننده گاز کالیبراسیون مورد نیاز صنایع و آزمایشگاهها ، از شرکتهای معتبر و با کیفیت استانداردهای بین المللی می باشد

گاز کالیبراسیون مونواکسید کربن | گاز کالیبراسیون CO

گاز کالیبراسیون مونواکسید کربن | گاز کالیبراسیون CO

گاز کالیبراسیون مونواکسید کربن | گاز کالیبراسیون CO پارت گاز تولید کننده و تامین کننده مخلوط کالیبراسیون با پایه مونو اکسید کربن CO  مورد استفاده در کالیبره کردن آشکار ساز یا دتکتور مونو اکسید کربن در خدمت مشتریان محترم می باشد. 

گاز کالیبراسیون دی اکسید کربن | گاز گالیبراسیون CO2 |گاز کالیبراسیون CO2 پزشکی

گاز کالیبراسیون دی اکسید کربن | گاز گالیبراسیون CO2 |گاز کالیبراسیون CO2 پزشکی

گاز کالیبراسیون دی اکسید کربن | گاز گالیبراسیون CO2 |گاز کالیبراسیون CO2 پزشکی پارت گاز تولید کننده و تامین کننده  گازهای ترکیبی مخصوص غواصی,گاز کالیبراسیون,گازهای مخلوط برای جوشکاری,گاز میکس 2 و 3 جزئی و چند جزئی ,میکس لیزر به صورت ترکیب درصدی و همچنین به صورت میکس PPM  و PPB  می باشد.  

گاز  کالیبراسیون | Calibration Gas | گاز کالیبره | گاز استاندار

گاز کالیبراسیون | Calibration Gas | گاز کالیبره | گاز استاندار

گاز  کالیبراسیون | Calibration Gas | گاز کالیبره |  گاز استاندار  گاز کالیبراسیون متان ، گاز کالیبراسیون اکسیژن ، گاز کالیبراسیون CO ، گاز کالیبراسیون هیدروژن ، گاز کالیبراسیون H2S ، گاز کالیبراسیون NO ، گاز کالیبراسیون نیتریک اکساید ، گاز کالیبراسیون آنالایزر ، گاز استاندارد کروماتوگرافی ، گاز استاندارد آنالایزر ، گاز استاندارد گازسنج ، گاز استاندارد هیدروکربنی ، گاز استاندارد آلاینده های محیطی ، گاز استاندارد H2S ، گاز استاندارد مونوکسید کربن ، گاز استاندارد اکسیژن ، گاز استاندارد هیدروژن ، گاز استاندارد LEL متان ، گاز

گاز کالیبراسیون | گاز کالیبراسیون مخلوط بدون واکنش

گاز کالیبراسیون | گاز کالیبراسیون مخلوط بدون واکنش

گاز کالیبراسیون | گاز کالیبراسیون مخلوط بدون واکنش Non-Reactive Multi   CARBON MONOXIDE METHANE PENTANE OXYGEN BALANCE 250 PPM 50% LEL     Air 50 PPM 50% LEL     Air 50 PPM 50% LEL -   18% Nitrogen   20% LEL   19% Nitrogen 200 PPM 50% LEL     Air 200 PPM 50%

گاز کالیبراسیون  | کاز کالیبراسیون مخلوط واکنشی

گاز کالیبراسیون | کاز کالیبراسیون مخلوط واکنشی

 گاز کالیبراسیون  | کاز کالیبراسیون مخلوط واکنشی Reactive Multi     CO CH4 PENTANE HYDROGEN SULFIDE O2 BALANCE 250 PPM 50% LEL   40 PPM 21.0% Nitrogen 50 PPM 1.62% 50%LEL C3H8 25 PPM 18% Nitrogen 100 PPM 50% LEL   25 PPM 20.8% Nitrogen 50 PPM 50% LEL   25 PPM 12.0% Nitrogen     25% LEL 25

گاز کالیبراسیون | کاز کالیبراسیون تک گاز واکنشی

گاز کالیبراسیون | کاز کالیبراسیون تک گاز واکنشی

گاز کالیبراسیون | کاز کالیبراسیون تک گاز واکنشی Reactive Single The part number prefix for each gas is determined by the cylinder size (10L, 17L, 34L, 34LS, 44L, 58ES, 58L, 66ES, 74L, 103L, 105, 116ES, 116L, 221L, 552L) The part number suffix for each gas is determined by the gas mixture of interest, the gas concentration and the corresponding number to the far left column. Example: P/N 17L-50-100 is a 17 liter cylinder containing 100 PPM Carbon Monoxide in Air. AMMONIA CHLORINE* ETHYLENE OXIDE HYDROGEN CHLORIDE HYDROGEN CYANIDE HYDROGEN SULFIDE NITRIC OXIDE NITROGEN DIOXIDE PHOSPHINE SILANE SULFUR DIOXIDE AMMONIA / NH3 SUFFIX PART NUMBER CONCENTRATION BALANCE -13-25 25

گاز کالیبراسیون تک گاز بدون واکنش

گاز کالیبراسیون تک گاز بدون واکنش Non-Reactive Single The part number prefix for each gas is determined by the cylinder size (10L, 17L, 34L, 34LS, 44L, 58ES, 58L, 66ES, 74L, 103L, 105,116ES, 116L, 221L, 552L). The part number suffix for each gas is determined by the gas mixture of interest, the gas concentration and the corresponding number to the far left column. Example: P/N 17L-50-100 is a 17 liter cylinder containing 100 PPM Carbon Monoxide in Air.       (BENZENE (C6H6   SUFFIX PART NUMBER CONCENTRATION BALANCE -21-0.5 0.5 PPM Air -21-5 5 PPM Air     Balance: Air Range: 1-5 ppm     (BUTANE (C4H10 SUFFIX PART