گاز پاکسازی | گاز پرج | گاز پرجینگ | PURGING GAS

قبل از شروع تعمیرات و یا انجام تستهای قبل از راه اندازی در سیستمهای لوله کشی صنایع ، خصوصا واحدهای نفت و گاز لازم است جهت جلوگیری از انفجار،آتش سوزی و گاز گرفتگی پرسنل، خطوط توسط یک گاز بی اثر و با خلوص بالا پاکسازی یا پرجینگ (PURGE) گردند. پاکسازی/پرج توسط گاز بی اثر با خلوص بالا و بنا به دلایل ذیل می باشد.

1. هوای باقی مانده در لوله ها روند خلوص گاز را کاهش می دهد. بنابراین گاز مورد استفاده می بایست از درجه خلوص بالا برخوردار باشد.

2. هوا شامل اکسیژن و بخار آب؛ برخی ازگازها با اکسیژن واکنش نشان می دهند، و این واکنش می تواند نتایج مخربی داشته باشد.لذا استفاده از گاز خنثی در پرجینگ توصیه می گردد.

همچنین گازهای دیگر محصولات بسیار خورنده پس از تماس با بخار آب، بوجود می آورند که باعث آسیب به سیستم لوله کشی می گردد .

 

ضمنا لازم است گاز فرآیندی باقیمانده در هر بخش از سیستم لوله کشی قبل از قرار گرفتن در معرض جو، به دلایل ذیل حذف گردد. حذف این گازها بوسیله گازهای پاکسازی یا پرجینگ (PURGING) صورت می پذیرد.

- بسیاری از گازهای فرآیندی به شدت سمی هستند و باعث خطرات و تهدید سلامتی پرسنل می گردد..

- برخی از گازهای فرآیندی قابل اشتعال و یا حتی آتش زا هستند و می توانند باعث انفجار و آتش سوزی گردند.

- برخی از این گازها در تماس با بخار آب موجود، بسیار خورنده بوده و می تواند به تجهیزات و امکانات آسیب جدی برسانند.

 

نیتروژن از رایج ترین گازها برای پاکسازی یا پرج (PURGING) سیستمهای لوله کشی فرآیندی نفت و گاز ،می باشد. برای این منظور از گاز آرگون نیز استفاده می گردد.

 

پارت گاز ارایه دهنده خدمات تامین گازهای پاکسازی/پرجینگ خطوط لوله و سیستمهای لوله کشی فرآیندی و تجهیزات مربوطه به کارفرمایان محترم در صنایع نفت ، گاز و انرژی می باشد.