بستنی نیتروژنی نخورید

بستنی نیتروژنی نخورید

خوراکیهایی که برای تزیین از نیتروژن مایع استفاده می گردد می تواند خطرهای جدی برای سلامت بدن شما داشته باشد.کارشناسان سازمان غذا وداروی آمریکا اعلام کردند مصرف بستنی نیتروژنی و سایر نوشیدنیها یی که در آن از نیتروژن مایع استفاده می شوند می تواند سبب آسیب های شدید به سلامت افراد به ویژه نوجوانان شود.

نیتروژن مایع سبب کاهش بسیار زیاد دمای خوراکی می شود به اندازه ای که حتی از دمای قطب جنوب هم می تواند کمتر باشد.

مصرف این خوراکیها سبب اسیب به مری و معده می شود . از نیتروژن مایع در بسیاری از موارد از جمله صنایع غذایی برای نگهداری مواد خوراکی همچنین در ساخت یارانه استفاده می شود . نیتروژن مایع سمی نیست اما به دلیل ایجاد سرمای بیش از اندازه ای برای سلامت انسان مضر است.

تنفس بخار ناشی از نیتروژن مایع در زمان مصرف بستنی یا نوشیدنی می تواند سبب مشکل های تنفسی به ویژه در افراد مبتلا به بیماریهایی چون آسم شود.

برای حفظ سلامت با توجه به اطلاعات کم در باره اثرات مصرف نیتروژن مایع بر سلامت بدن در مصرف این خوراکیها دقت بیشتری داشته باشیم.