شارژ کلر مایع | شارژ کپسول کلر | تامین کلر مایع

شارژ کلر مایع | شارژ کپسول کلر | تامین کلر مایع

کلر ماده اصلی است که صاحبان استخر ها به عنوان یک ضد عفونی کننده یا ضد عفونی کننده استفاده می شود. کلر به طور گسترده ای توسط صاحبان استخر برای نابودی باکتری ها و جلبک ها استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که استخرهای آنها تمیز، روشن و امن برای شنا است.

کلر توسط الکترولیز آب شور تولید می شود و در شکستن دیواره های سلول های میکروارگانیسم ها مانند باکتری ها و جلبکها و سپس اکسیداسیون آنها بسیار خوب است. با این حال، کلر ناپایدار است و خاصیت خود را پس لز مدتی از دست می دهد تا زمانی که دیگر موثر نباشد. به همین دلیل است که شما باید به طور منظم به اضافه کردن کلر به استخر خود ادامه دهید.

کلر به عنوان یک ماده خطرناک محسوب می شود، بنابراین باید همیشه با آن مراقبت شود و صاحبان استخر ها قبل از دست زدن به آن، مانند استفاده از دستکش و عینک استفاده می کنند.

پارت گاز تامین کننده کلر مایع با خلوص %99.5 جهت مصرف در تصفیه آب و مصارف صنعتی در خدمت کارفرمایان و مشتریان محترم می باشد 

شرکت پارت گاز توانایی شارژ کلر مایع  %99.5 در سیلندر های و مخازن 45 الی 800 کیلویی را  دارا می باشد