کپسول نیتروژن | سیلندر نیتروژن | کپسول ازت | سیلندر ازت | کپسول گاز نیتروژن | سیلندر گاز نیتروژن

کپسول نیتروژن | سیلندر نیتروژن | کپسول ازت | سیلندر ازت | کپسول گاز نیتروژن | سیلندر گاز نیتروژن

کپسول نیتروژن | سیلندر نیتروژن | کپسول ازت | سیلندر ازت | کپسول گاز نیتروژن | سیلندر گاز نیتروژن

کپسول نیتروژن ازت (N2) عنصر اصلی تشکیل دهنده بخش عمده ای از جو زمین(حدود 78.08٪ از حجم کل) می باشد. کپسول نیتروژن ازت ، بی بو، بی مزه، گاز غیر سمی و تقریبا به طور کامل بی اثر و بی رنگ است. کپسول نیتروژن ازت در حجم بالا در کارگاههای جداسازی هوا تولید می شود. اگر خلوص بسیار بالا مورد نیاز باشد، فرایند تصفیه دوم ممکن است لازم باشد. تکنیک های غشاء و فرآیندهای غشایی نیز می تواند برای بازیابی نیتروژن در خلوص پایین تر استفاده شود.

کاربردهای مهم کپسول نیتروژن ازت در صنایع عبارتند از :

 • یکی از برنامه های اصلی کپسول نیتروژن ازت blanketing است

 • کپسول نیتروژن ازت در پاکسازی در صنایع غذایی و شیمیایی.

 • کپسولنیتروژن ازت در بسته بندی اصلاح شده اتمسفریک (MAP) برای مواد غذایی

 

کاربرد نیتروژن مایع :

 • کپسول نیتروژن مایع در شوک سرما به مواد غذایی

 • کپسول نیتروژن مایع درذخیره مواد بیولوژیکی

 • کپسول نیتروژن مایع درایجاد سرما و صنایع cryogenic

 • کپسول نیتروژن مایع درخرد کردن پلاستیک و لاستیک

 • کپسول نیتروژن مایع در صنعت نیمه هادی، N2 به عنوان یک گاز پاکسازی و حامل استفاده می شود.

 • کپسول نیتروژن مایع در الکترونیک، آن را به عنوان یک عامل خنثی برای رآکتورهای همبافته استفاده می کنند.

 • کپسول نیتروژن مایع در تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی به عنوان عامل متعادل کننده

 

سایر کاربردهای رایج کپسول نیتروژن ازت شامل:

 •  کپسول نیتروژن ازت درعملیات حرارتی

 • کپسول نیتروژن ازت در تولید آمونیاک

 • کپسول نیتروژن ازت درآتش خاموش در معادن

 • کپسول نیتروژن ازت درپر کردن تایر

 • کپسول نیتروژن ازت درعامل افزایش بهره وری خلاء.

 • کپسول نیتروژن ازت در پاکسازی(PURGING) خطوط لوله.

 

پارت گاز،  در زمینه ارايه خدمات و کالای گازهای صنعتی و آزمایشگاهی ، تامین کننده کپسول نیتروژن ازت و قطعات مرتبط ، بر اساس درخواست کارفرمایان و مشتریان محترم می باشد.