کپسول 10 لیتری آرگون | سیلندر10 لیتری آرگون | سیلندر آرگون 10 لیتری |کپسول آرگون 10 لیتری

کپسول 10 لیتری آرگون  | سیلندر10 لیتری آرگون  | سیلندر آرگون 10 لیتری |کپسول آرگون  10 لیتری

کپسول 10 لیتری آرگون  | سیلندر10 لیتری آرگون  | سیلندر آرگون 10 لیتری | کپسول آرگون  10 لیتری 

پارت گاز وارد کننده کپسول 10 لیتری آرگون ، سیلندر10 لیتری آرگون با خلوص بالا 99.999 درصد و 99.9999 درصد و  کپسول 10 لیتری آرگون ، سیلندر آرگون 10 لیتری  با گرید 5 و 6 در خدمت  مشتریان محترم می باشد .

کپسول  10 لیتری آرگون با خلوص 99.9 رصد در جوشکاری کاربرد دارد و از کپسول 10 لیتری آرگون گرید 5 و 6 برای مصارف لیزر و نیمه رساناها استفاده می گردد کپسول  10 لیتری آرگون با فشار 150 بار و 2000 بار موجود می باشد