رگلاتورنیتروژن هرکولس | رگلاتور گاز نیتروژن هرکولس | رگولاتور نیتروژن هرکولس | مانومتر نیتروژن هرکولس

رگلاتورنیتروژن هرکولس | رگلاتور گاز نیتروژن هرکولس | رگولاتور نیتروژن هرکولس | مانومتر نیتروژن هرکولس

رگلاتور نیتروژن هرکولس | رگلاتور گاز نیتروژن هرکولس | رگولاتور نیتروژن هرکولس | مانومتر نیتروژن هرکولس

رگلاتوربرنجی هرکولس آلمانی با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 15 بار با اتصال 1/4 اینچ راستگرد دین 6 برای گازنیتروژنمی باشد. رگلاتور نیتروژن هرکولس آلمان  برای مصرف  صنعتی و آزمایشگاهی همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش طبق در خواست مشتری در محل مشتری تحویل می گردد.