پالت کپسول 40 لیتری | پالت سیلندر 40 لیتری | پالت گاز 40 لیتری

پالت کپسول 40 لیتری | پالت سیلندر 40 لیتری | پالت گاز 40 لیتری

 پالت کپسول 40 لیتری | پالت سیلندر40 لیتری | پالت گاز 40 لیتری

 پالت کپسول 6 تایی کپسول  40 لیتری :

برای ساخت این پالت از 6 عدد کپسول 40 لیتری شارژ شده مطابق با در خواست مشتری استفاده می گردد

مشخصات پالت 6 تایی کپسول 40 لیتری :

جنس پالت کپسول : نبشی 6

سایز پالت کپسول :طول پالت 75 سانتیمتر عرض پالت 55 سانتیمتر ارتفاع پالت 170 سانتیمتر وزن 550 کیلوگرم

پالت کپسول 9 تایی کپسول  40 لیتری :

برای ساخت این پالت از 9عدد کپسول 40 لیتری شارژ شده مطابق با در خواست مشتری استفاده می گردد

مشخصات پالت 9 تایی کپسول 40 لیتری :

جنس پالت کپسول : نبشی 6

سایز پالت کپسول :طول پالت 75 سانتیمتر عرض پالت 75 سانتیمتر ارتفاع پالت 170 سانتیمتر وزن 650 کیلوگرم

 پالت کپسول 12 تایی کپسول  40 لیتری :

برای ساخت این پالت از 12 عدد کپسول 40 لیتری شارژ شده مطابق با در خواست مشتری استفاده می گردد

مشخصات پالت 12 تایی کپسول 40 لیتری :

جنس پالت کپسول : نبشی 6

سایز پالت کپسول :طول پالت 95 سانتیمتر عرض پالت 75 سانتیمتر ارتفاع پالت 170 سانتیمتر وزن 750 کیلوگرم

 پالت کپسول 24 تایی کپسول  40 لیتری :

برای ساخت این پالت از 24 عدد کپسول 40 لیتری شارژ شده مطابق با در خواست مشتری استفاده می گردد

مشخصات پالت 24 تایی کپسول 40 لیتری :

جنس پالت کپسول : نبشی 6

سایز پالت کپسول :طول پالت 190 سانتیمتر عرض پالت 150 سانتیمتر ارتفاع پالت 170 سانتیمتر وزن 1500 کیلوگرم

قیمت پالت کپسول 40 لیتری | قیمت پالت سیلندر 40 لیتری | قیمت پالت گاز40 لیتری

با توجه به اینکه محاسبه قیمت منوط بر در خواست مشتری می باشد لطفا با واحد فروش پارت گاز تماس حاصل فرمایید .