گاز آمونیاک | گاز NH3 | NH3

گاز آمونیاک |    گاز NH3  | NH3

 گاز آمونیاک |    گاز NH3  | NH3

 گاز آمونیاک (NH3)، گاز بی رنگ و تند متشکل از نیتروژن و هیدروژن است. این ساده ترین ترکیب پایدار از این عناصر است و به عنوان یک ماده اولیه برای تولید بسیاری از ترکیبات مهم تجاری نیتروژن عمل می کند.

 

استفاده از گاز آمونیاک |  گاز NH3 |NH3

- استفاده عمده از آمونیاک به عنوان یک کود است. به همین منظور اغلب به طور مستقیم بصورت گاز آمونیاک مایع به خاک اعمال می شود. آمونیاک می تواند به طور مستقیم یا به شکل نمک های آمونیوم، مانند نیترات آمونیوم NH4NO3، سولفات آمونیوم، (NH4)2SO4، و فسفات های مختلف آمونیوم استفاده می شود. اوره، (H2N)2C=O، نیز به عنوان یک منبع نیتروژن برای کود استفاده می شود.

- کاربرد  آمونیاک  در ساخت مواد منفجره تجاری (به عنوان مثال، تی ان تی [TNT]، نیتروگلیسیرین، و نیتروسلولز)

- استفاده از  گاز آمونیاک در صنعت نساجی و تولید الیاف مصنوعی، مانند نایلون و ریون. علاوه بر این،  آمونیاک یا NH3 در رنگرزی برای تمیز کاری پنبه، پشم و  ابریشم مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده از گاز آمونیاک به عنوان یک کاتالیزور در تولید برخی از رزین های مصنوعی

- استفاده ها از  گاز آمونیاک، در صنعت لاستیک سازی

- استفاده از  گاز آمونیاک در مراحل مختلف متالورژی، از جمله نیترایدینگ ورق های آلیاژی و کمک به سخت شدن سطح آنها.

-  کاربرد گاز آمونیاک در پروسه های جوشکاری

- استفاده از گاز آمونیاک به عنوان خنک کننده در تجهیزات برودتی و تهویه مطبوع به علت جذب مقدار قابل توجهی گرما از محیط اطراف خود. (به عنوان مثال، یک گرم آمونیاک جذب 3277 کالری گرما از محیط اطراف دارد).