گاز هیدروژن

گاز هیدروژن

گاز هیدروژن

با توجه به اینکه هیدروژن دومین عنصر فراوان در طبیعت می باشد اما هیدروژن بصورت عنصرهمانند سوختهای فسیلی متداول در دسترس نیست . گاز هیدروژن را می توان از سوختها یی فسیلی همچون زغال سنگ، نفت یا گاز طبیعی بدست آورد. امروزه گاز هیدروژن را می توان از فرایندهای دیگری مانند الکترولیز آب ، اکسیداسیون سوختهای فسیلی و ریفورمینگ گاز طبیعی تولید نمود. درحال حاضر ٩٨ % از گاز هیدروژن تولیدی در جهان از سوختهای فسیلی میباشد. در آینده نزدیک از سوخت هیدروژن برای به حرکت در آوردن وسایل نقلیه، وسایل گرما زا استفاده می شود. در حال حاضر گاز هیدروژن تولید شده در صنعت بعنوان یک فرآورده شیمیایی استفاده می شود. فروش تجاری گاز هیدروژن کمتر از ١٠ % میزان تولید آن در دنیا است که این رقم بالغ بر بیست میلیون تن در سال تخمین زده می شود؛ بدین معنی که ٩٠ % هیدروژن تولیدی درمحل تولید به مصرف می رسد؛ بعنوان مثال امروزه صنایع هیدروژنی در ایالات متحده آمریکا سالیانه نه میلیون تن گاز هیدروژن تولید می کند که این میزان سوخت مورد نیاز ٢٠ تا ٣٠ میلیون وسیله نقلیه هیدروژن سوزو تعداد ٥ تا ٨ میلیون خانوار را تأمین می کند.امروزه تنها سهم کوچکی از هیدروژن تولیدی بعنوان یک حامل انرژی مورد استفاده قر ار می گیرد. روشهای مختلف تولید گاز هیدروژن از منابع گوناگون انرژی، نیازهای منحصر به فرد دارند و محصولات جانبی منحصربه فرد تولید یا توزیع می کند. برای بهینه سازی و ایجاد تنوع در روشهای تجاری تولید هیدروژن نیاز به تحقیق و توسعه بیشتر و ساخت نمونه است. روشهای پیشرفته جهت جداسازی مواد آلاینده لازم است تا قیمتهای هیدروژن تولیدی را کاهش داده و راندمان ر ا افزایش دهند . روشهای مناسبتری هم برای تولید گاز هیدروژن بصورت ایستگاهی وهم بصورت پراکنده برای تولید گاز هیدروژن نیازا ست و باید تلاشهایی بر روی فرایندهای تجاری موجود همچون رفورمینگ متان، الکترولایزرها و ... در توسعه تکنیکهای پیشرفته همچون پیرولیز مواد زیست توده و جداسازی آب به روش ترموشیمیایی، الکترولیز فتو الکتروشیمیایی و روشهای بیولوژیکی متمرکز باشد . هیدروژن در پالایشگاههای بزرگ ، در مناطق صنعتی ، پارکهای انرژی، جایگاههای سوخت گیری در جوامع مختلف تولید خواهد شد و بسهولت در مناطق روستایی و منازل مشتریان توزیع وپخش خواهد شد. دانسیته کم هیدروژن در حالت گازی، کاربرد هیدروژن را بعنوان حامل انرژی با مشکل روبرو ساخته است .بدین معنی که نسبت به سوختهای مایع همچون بنزین یا متانول از محتوای انرژی کمی به ازاء هر واحد حجم برخوردار است ) حدود ٧/١٢٠ کیلوژول به ازی هرکیلوگرم ( و به این دلیل بعنوان سوخت موشک از آن استفاده می گردد.هیدروژن مایع بالاترین دانسیته انرژی را نسبت به کلیه سوختها داراست  . اما باید در دمای بسیار پایین ) ٢٥٣ درجه سانتیگراد  ( و فشارهای بالا ذخیره شود که این مسئله، ذخیره سازی و حمل و نقل آنرا مشکل می سازد. شرکت گازسازان واردکننده گاز هیدروژن گرید 5 و گاز هیدروژن گرید 6 ، فروش هیدروژن گرید 5 ، فروش هیدروژن گرید 6 ، هیدروژن آزمایشگاهی و هیدروژن خالص میباشد. 

نکات ایمنی گاز هیدروژن

گاز هیدروژن بسیار قابل اشتعال که باعث تسریع در سوختن مواد شده و در غلظت های بالا باعث خفگی و حتی مرگ می شود. سیلندر گاز هیدروژن بدون درز بوده و با فشار ۱۵۰ و ۲۰۰ بار شارژ می شود. شیر کپسول هیدروژن چپگرد بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است. برای استفاده از کپسول هیدروژن حتما باید از تجهیزات تقلیل فشار استفاده کرد و بعد از هر استفاده شیر را حتما بست .مخازن نگهداری هیدروژن خلوص بالا باید در مکانی خنک و همچنین دارای تهویه مناسب و بدور از هرگونه مواد قلیایی و اسیدی و مواد اکسید کننده قرار گیرند. سیلندر ها حتما باید دارای کلاهک باشند و در محل خود ثابت گردند. دمای خود احتراقی گاز هیدروژن ۳۹۹ درجه می باشد.