گاز کریپتون

گاز کریپتون

گاز کریپتون

گاز کریپتون – با توجه به مقررات جدید ساخت و یا بازسازی ساختمان ها عایق بودن پنجره ها نسبت به گرما سرما , امتیازهای ویژه ای برای استفاده ار این گاز بوجود آورده است.

گاز کریپتون بین پانل های شیشه ای عایق جهت کمک به حداقل رساندن هدایت حرارتی قرار گرفته و به طور قابل توجهی افزایش اثربخشی عایق را به همراه خواهد داشت.

همانند زنون، استفاده از گاز کریپتون نیز به طور فزاینده ای در صنایع روشنایی مخصوصا در چراغهای اتومبیلها رو به افزایش  می باشد.

 از گاز کریپتون نیز به عنوان گاز پرکننده در لامپ های هالوژن ، لامپ های کم مصرف (جهت صرفه جویی در انرژی) و لوله های گاز در بیلبوردهای تبلیغاتی استفاده می گردد.. جایگزینی نیتروژن / آرگون با گاز کریپتون در لامپ های کم مصرف باعث صرفه جویی در انرژی  و افزایش طول عمر لامپ و تولید روشنایی بیشتر می گردد.

 

پارت گاز، واحد تخصصی شرکت فراگام پترو فناور در زمینه ارايه خدمات و کالای گازهای صنعتی و آزمایشگاهی ، تامین کننده گاز کریپتون و قطعات مرتبط ، بر اساس درخواست کارفرمایان و مشتریان محترم می باشد.