سرپیک جوش گلور | تورچ جوش گلور | سره جوش گلور

سرپیک جوش گلور | تورچ جوش گلور | سره جوش گلور

سرپیک جوش گلور | تورچ جوش گلور | سره جوش گلور

برای رسیدن به دمایی که برای جوشکاری با گاز لازم است باید اکسیژن با استیلن و یا پروپان بصورت ترکیبی استفاده شود و در اینصورت نیاز به استفاده از تورچ جوش میباشد سرپیک جوش گلور دارای دو تیوپ جهت میکس کردن گاز سوختی با گاز اکسیژن برای امور جوشکاری میباشد و همچنین دارای نازل در سه سایز مختلف است که در نهایت گاز میکس شده از طریق تیوپ تورچ جوش گلور از نازل خارج شده و دمای لازم برای جوشکای را بوجود میاورد.

 

پارت گاز وارد کننده سرپیک جوش گلور میباشد شما میتوانید با دانلود کاتالوگ و تماس با بخش فروش نسبت به خریداری تورچ جوش گلور اقدام فرمایید.