کپسول استیلن | سیلندر استیلن

کپسول استیلن | سیلندر استیلن

کپسول استیلن | سیلندر استیلن

  سیلندر گاز استیلن آزمایشگاهی با خلوص 99.6 و 99.8 گرید 2.6 و 2.8

·       سیلندر گاز استیلن برای کاربرد آزمایشگاهی،جوشکاری و برشکاری،دستگاه جذب اتمی

·       شارژ کپسول استیلن خالص با فشار ۱۸ بار

·       حجم سیلندر و کپسول های موجود برای شارژ گاز استیلن عبارتست از:۷ پندی،۱۲ پندی،۴۰ لیتری

·       شیر سیلندر گاز استیلن DIN1 , BS4       

پارت گاز تامین کننده سیلندر استیلن کپسول استیلن در لیترهای مختلف در خدمت مشتریان محترم می باشد