اینورتر جوشکاری ادون 300s | دستگاه جوشکاری ادون 300s

اینورتر جوشکاری ادون 300s | دستگاه جوشکاری ادون 300s

اینورتر جوشکاری ادون 300s | دستگاه جوشکاری ادون 300s

اینورتر جوشکاری ادون 300sدو ولوم  قابلیت جوشکاری الکترود 4و5 را به طور دائم دارد ، اینورتر جوشکاری ادون 300s دارای لوازم کامل شامل کابل جوش و کابل اتصال انبرجوش وانبراتصال ، برس، چکش ،ودارای محافظ در برابر نوسان برق می باشد.
پارت گاز وارد کننده انواع اینورتر ودستگاه جوش در خدمت مشتریان محترم می باشد .

اینورتر جوشکاری ادون 250 تک ولوم | دستگاه جوشکاری ادون 250  تک ولوم

اینورتر جوشکاری ادون 250 دو ولوم | دستگاه جوشکاری ادون 250  دو ولوم

اینورتر جوشکاری ادون 200 تک ولوم | دستگاه جوشکاری ادون 200 تک ولوم

اینورتر جوشکاری ادون 200 دو ولوم | دستگاه جوشکاری ادون 200 دو ولوم
تلفن : 44223804-021
ارسال به شهرستان مقدور می باشد