سرپیک جوشکاری زینسر | سرپیک جوش زینسر | تورچ جوش زینسر | سره جوش زینسر

سرپیک جوشکاری زینسر | سرپیک جوش زینسر | تورچ جوش زینسر | سره جوش زینسر

سرپیک جوشکاری زینسر | سرپیک جوش زینسر | تورچ جوش زینسر | سره جوش زینسر

برای رسیدن به دمایی که برای جوشکاری با گاز لازم است ، باید اکسیژن با استیلن و یا پروپان بصورت ترکیبی استفاده شود و در اینصورت نیاز به استفاده از تورچ جوش میباشد سرپیک جوش زینسر دارای دو تیوپ جهت میکس کردن گاز سوختی با گاز اکسیژن برای امور جوشکاری میباشد و همچنین دارای نازل در سه سایز مختلف است که در نهایت گاز میکس شده از طریق تیوپ سرپیک جوش زینسر از نازل خارج شده و دمای لازم برای جوشکای را بوجود میاورد.

 

پارت گاز وارد کننده سرپیک جوش زینسر میباشد شما میتوانید با  تماس با بخش فروش نسبت به خریداری سرپیک جوش زینسر اقدام فرمایید.