کپسول کلر | کپسول گاز کلر | سیلندر کلر | سیلندر گاز کلر

کپسول کلر | کپسول گاز کلر | سیلندر کلر | سیلندر گاز کلر

کپسول کلر | کپسول گاز کلر | سیلندر کلر | سیلندر گاز کلر

کلر عنصر شیمیایی مهمی در تصفیه آب، مواد گندزدا در سفید کننده و نیز در گاز خردل به شمار می‌رود.

برای از بین بردن باکتری و سایر میکروبهای موجود در ذخائر آب آشامیدنی بکار می‌رود.

 در تولید محصولات کاغذی، مواد ضد عفونی کننده، رنگدانه‌ها، مواد غذائی، حشره کشها، رنگها، فراورده‌های نفتی، پلاستیک، دارو، منسوجات، حلالها و محصولات مصرفی بسیار زیاد دیگری کاربرد دارد.

 سایر موارد کاربرد گاز کلر در تولید کلراتها، کلروفرم، تتراکلراید کربن ودر استخراج برم می‌باشد.

بیشترین استفاده گاز کلر در تصفیه آب و مواد گند زدا می باشد.