شارژ کلر مایع | شارژ کپسول کلر | تامین کلر مایع

شارژ کلر مایع | شارژ کپسول کلر | تامین کلر مایع

شارژ کلر مایع | شارژ کپسول کلر | تامین کلر مایع

پارت گاز تامین کننده کلر مایع با خلوص %99.5 جهت مصرف در تصفیه آب و مصارف صنعتی در خدمت کارفرمایان و مشتریان محترم می باشد 

شرکت پارت گاز توانایی شارژ کلر مایع  %99.5 در سیلندر های و مخازن 45 الی 800 کیلویی را  دارا می باشد