رگلاتور اکسیژن ایرمکس | رگلاتور ایرمکس |مانومتر ایرمکس |مانومتر اکسیژن ایر مکس

رگلاتور اکسیژن ایرمکس | رگلاتور ایرمکس |مانومتر ایرمکس |مانومتر اکسیژن ایر مکس

رگلاتور اکسیژن ایرمکس | رگلاتور ایرمکس طبی | مانومتر ایرمکس | مانومتر اکسیژن ایر مکس

رگلاتورهای اکسیژن برای ارائه و تنظیم اکسیژن مکمل به یک فرد که نیاز به درمان با اکسیژن دارد مورد استفاده قرار

می گیرد.

عملکرد یک رگلاتور اکسیژن به بیماراجازه می دهد اکسیژن خروجی از سیلندر اکسیژن را از 0 تا 25 لیتر در دقیقه، بسته به نیازها و تجویز انجام شده تنظیم نماید.

بسیاری از رگلاتورهای اکسیژن پزشکی اجازه میدهند که شما جریان اکسیژن را از 0 تا 15 لیتر در دقیقه تنظیم نمایید و در مواردی رگلاتورهای اکسیژن برای جریان اکسیژن بالاتر از 15 لیتر در دقیقه در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرند.

 

جنس رگلاتور اکسیژن پزشکی/ بیمارستانی:

عموما رگلاتور اکسیژن از جنس برنج بوه که در برخی موارد با روکش کرم آبکاری می گردند.

 

موارد مصرف رگلاتور اکسیژن پزشکی/ بیمارستانی:

رگلاتور اکسیژن در سیلندرهای بیمارستانها ، درمانگاهها ، اتاقهای عمل ، سیستم لوله کشی اکسیژن بیمارستانی و استفاده برای بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 پارت گاز تامین کننده انواع رگلاتور گاز اکسیژن طبی و صنعتی با برندهای معتبر نظیر رگلاتور های زینسر آلمان هریس آمریکا هرکولس آلمان رگلاتور ایرمکس طبی می باشد.