رگلاتور هلیوم هرکولس | رگلاتور گاز هلیوم هرکولس | رگولاتور هلیوم هرکولس | مانومتر هلیوم هرکولس

رگلاتور هلیوم هرکولس | رگلاتور گاز  هلیوم هرکولس | رگولاتور  هلیوم هرکولس | مانومتر  هلیوم هرکولس

رگلاتور هلیوم هرکولس | رگلاتور گاز  هلیوم هرکولس | رگولاتور  هلیوم هرکولس | مانومتر  هلیوم هرکولس

رگلاتوربرنجی هرکولس آلمانی با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 15 بار با اتصال 1/4 اینچ راستگرد دین 6 برای گازهلیوممی باشد. رگلاتور هلیوم هرکولس آلمان  برای مصرف  صنعتی و آزمایشگاهی  همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش طبق در خواست مشتری در محل مشتری تحویل می گردد.