رگلاتورهیدروژن هرکولس | رگلاتور گاز هیدروژن هرکولس | رگولاتور هیدروژن هرکولس | مانومتر هیدروژن هرکولس

رگلاتورهیدروژن هرکولس | رگلاتور گاز هیدروژن هرکولس | رگولاتور هیدروژن هرکولس | مانومتر هیدروژن هرکولس

رگلاتورهیدروژن هرکولس | رگلاتور گاز هیدروژن هرکولس | رگولاتور هیدروژن هرکولس | مانومتر هیدروژن هرکولس

رگلاتوربرنجی هرکولس آلمانی با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 15 بار با اتصال 1/4 اینچ چپ گرد دین 6 برای گاز هیدروژنمی باشد. رگلاتور هیدروژن هرکولس آلمان  برای مصرف  صنعتی و آزمایشگاهی  ، همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش طبق در خواست مشتری در محل مشتری تحویل می گردد.