کپسول هوای خشک | کپسول هوای صفر | سیلندر هوای خشک | کپسول هوای فشرده | zero air

کپسول هوای خشک | کپسول هوای صفر | سیلندر هوای خشک | کپسول هوای فشرده |  zero air

کپسول هوای خشک | کپسول هوای صفر | سیلندر هوای خشک | کپسول هوای فشرده |  zero air

هوای خشک با نام های : هوای صفر، هوا ، هوای فشرده ، compressed air ، گاز هوای آزمایشگاهی هوای پزشکی شناخته می شود . تولید هوای خشک از ترکیب 18 تا 21 درصد اکسیژن در بالانس نیتروژن بدست می آید . هوای خشک آتشزا نمی باشد. هوای خشک با درجه خلوص ۹۹٫۹۹۹ ، ۹۹٫۹۹۹۹ یعنی گرید ۵ و۶ ارایه می گردد . هوای خشک به عنوان یک گاز حامل در GC استفاده می شود . اگر از هوای خشک تجزیه گردد مقداری نیتروژن اکساید آزاد می شود. یکی از موارد استفاده  کپسول هوای خشک در سیلندر غوصی و صنایع پزشکی می باشد ،  کپسول هوای خشک در صنایع غذایی نیز کا ربرد فراوان دارد . باید توجه داشت کپسول هوای خشک در محیطی بالاتر از دمای ۵۲ در جه سانتیگراد قرار نگیرد . گاز هوای خشک با توجه به اینکه از ترکیب نیتروژن و اکسیژن تولید میشود، مقدار ناخالصی آن نسبت به هوای تولید شده از کمپرسور هوا کمتر است. داشتن کلاهک برای سیلندر های گاز ضروری می باشد ، محل ثابت و صاف ، دارای تهویه مناسب و در محیطی خالی از مواد اسیدی و قلیایی نگهداری گردد . سایز کپسول هوای خشک ۴۰ و ۵۰ لیتری می باشد. کپسول زیرو ایر در فشاهای ۱۵۰ بار و ۲۰۰ بار ارایه می گردد. پارت گاز تولید کننده و تأمین کننده هوای خشک ، فروش هوای خشک ، شارژ هوای خشک .

مشخصات کپسول هوای خشک | کپسول هوای صفر | سیلندر هوای خشک | کپسول هوای فشرده |  zero air

    نام گاز

   هوای صفر

فرمول شیمیایی

      ZA         

 وزن ملکولی

۲۶  gr/ mole 

  چگالی گاز

۰٫۰۷۴۹ Kg/m3

  غلطت بخار

      ۱٫۱۰۵

  نقطه جوش

    -۱۹۴°C

  دمای بحرانی

    -۱۴۶°C